دسته‌ها

تحقیق مقاله پروژه کارآموزی درباره گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان های دولتی – کنترولر تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول

 • نام فایل: گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان های دولتی – کنترولر تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول
 • شناسه کالا: ۱۰۱۱۱
 • حجم فایل: ۲٫۷۲ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگری
 • تعداد صفحات: ۳۸ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این کارآموزی توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • توضیحات ۴: شما این گزارش کارآموزی را با کمی ویرایش برای هر سازمان دولتی مشابه می توانید استفاده کنید
 • قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

 

فهرست
مقدمه
میزان رضایت دانشجو از این دوره
سپاسگزاری:
فصل اول
( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )
شمای  سازمانی کنترولر
مهمترین وظایف خزانه داری:
فصل دوم
(  ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )
نحوه ثبت حسابداری بودجه ای دردولت (خزانه داری کل)
نحوه ابلاغ وثبت تخصیص اعتبار
نحوه تخصیص اعتبار در خزانه داری کل
عملیات حسابداری بودجه ای در دستگاههای دولتی
دفتر روز نامه عمومی حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری
دفتر روزنامه عمومی حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری
بابت صدور در خواست وجه شماره……از خزانه
بابت پرداخت وجه به دستگاه اجرایی
مانده حسابها وگردش عملیات در حسابهای مستقل وجوه خزانه:
تهیه تراز مانده حسابهای مستقل خزانه قبل از بستن حسابها
ارتباط حسابهای مستقل خزانه
فصل سوم
( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )
(( فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی ))
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۱ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۲ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۳ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۴ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۵ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۶ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۷ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۸ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۹ )
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره ( ۱۰ )
(( فرم بازدید از محل کارآموزی ))
(( فرم پایان دوره کارآموزی ))

 

مهمترین وظایف خزانه داری:
۱-جواب به ارباب رجوع ۲-صدور چک ۳-صدور رسید وجه ۴-صورت مغایرت ۵-گزارش گیری که شامل :گزارش روزنامه ومدیر-گزارش تهران می باشد ۶-تمدید ضمانت نامه ۷-ترخیص وضبط ضمانت نامه.
اسنادی که با عناوین مختلف مانند (خرید-پیمانکاران-خدمات-آموزش-آب وبرق-تنخواه گردان-علی الحساب و….) بعد از گذشت سیکل مالی از سند رسی به خزانه آورده می شوند ابتدا آنها بر اساس آدرس بانکی تفکیک می شوند ..بعد از تفکیک اسناد روی تمامی برگ های اسناد وضمائم مهر پرداخت شد درج می گردد.
سپس بر روی هر سند به صورت جداگانه (شماره سند –شماره چک وشماره حساب ) نوشته می شود .پس از آن برای هر سند چک صادر میشود.
بعد از آن باید تمامی اسناد وارد سیستم کامپیوتر شوند و برای هر سند یک رونوشت چک صادر شود. تمامی چک ها به امضای رئیس خزانه ومدیر امور مالی می رسد.
بعد از انجام این عملیات اسناد به همراه چک ها به خزانه بر می گردندوچک ها را از اسناد جدا کرده وچک ها یی که در وجه بانک می باشند به همراه رونوشت به بانک ارسال می شوند وچک های در وجه اشخاص در خزانه می مانند تا توسط اشخاص تحویل گرفته شوند.
سپس تمامی اسناد بر اساس نوع بانک تفکیک ودر دفاتر ثبت و بعد از آن وارد سیستم می شوند که در پایان هر ماه حساب ها کنترل می شوند.رونوشت چک ها را بر اساس  شماره چک مرتب وسپس بایگانی می شوند.

نحوه ثبت حسابداری بودجه ای دردولت (خزانه داری کل)
ثبت وضبط شود تا درمواقع لزوم مطابق ضوابط ومقررات که یکی از این ضوابط  بودجه های مصوب است به مصرف برسد.پس لازم است ابتدا شیوه ثبت بودجه ی دولت مورد بررسی وسپس به مطالعه ی حسابداری بودجه ای در واحد های تابعه ی دولت پرداخت شود.
۱-درآمد پیش بینی شده      **
اعتبار مصوب        **
ثبت ابلاغ بودجه های مصوب سال…

نحوه ابلاغ وثبت تخصیص اعتبار
اعتبارات مصوب بودجه ابلاغی مجوزات کلی است برای خرج وبه تنهایی برای هیچ شخصی ایجاد حق نمی نماید بلکه مصرف آنها وپرداخت از مبالغی که به آنها تعلق گرفته است تابع قوانین ومقررات مالی وبودجه ای کشور می باشد.جهت مصرف اعتبارات می باید درآمد وصولی به حسابهای خزانه واریز تا از آن محل بتوان بابت تعهدات انجام شده برای دولت وجه پرداخت نمود.
بودجه های مصوب درآغاز سال یک جا ابلاغ ولی درآمدها به تدریج وصول می شود.اگر اتبارات مصوب وجود داشته باشد با توجه به محدودیت منابع ونقدینگی لازم است تعادل برقرار باشد.
لذا می توان گفت تخصیص اعتبار مجوزی خالص برای مصرف اعتبارات مصوب می باشد.
۲-اعتبار مصوب     **
اعتبار تخصیص یافته    **
اعتبارات تخصیص یافته سه ماهه سال

نحوه تخصیص اعتبار در خزانه داری کل
درحسابداری خزانه داری کل زمانی که نقدینگی کافی در اختیار داشته باشد ابتدا مجوز مصرف  اعتبارات مصوب راصادر وابلاغ ودر دفاتر ثبت ۱را منعکس می نماید.اما اکنون لازم است دستور پرداخت به دستگاه اجرایی نیز صادر که لازمه ی آن تامین اعتبار یا اعتبارات را تخصیص داده تا خزانه معادل آن وجه در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.با انجام این عمل قاعدتا اعتبارات مصرف شده تلقی خواهد شد.
۳-اعتبار تخصیص یافته     **
اعتبار پرداخت شده      **
واریز مبلغ……ریال از طرف خزانه داری کل از محل اعتبارات تخصیص یا فته

عملیات حسابداری بودجه ای در دستگاههای دولتی
طبق اصل ۵۳ قانون اساسی درآمد های وصولی از طرف همه ی دستگاههای اجرایی دولتی می باید در حساب (خزانه داری کل)واریز شود و سپس برتی پرداختهای خود مطابق بودجه های مصوب از خزانه داری کل در خواست وجه نماید.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

6500 تومان – خرید

گزارش کارآموزی آموزش و پرورش

 • نام فایل: گزارش کارآموزی آموزش و پرورش
 • شناسه کالا: ۱۰۰۲۵
 • حجم فایل: ۲ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۱۶ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
 • توضیحات: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب و قابل ویرایش
 • قیمت: ۲۵۰۰ تومان

 

مقدمه ای در خصوص وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش یکی از وزارتخانه‌های موجود در تقریباً همه کشورها است. این وزارتخانه مسئول تمامی امور آموزشی شهروندان در ایران از سنین پایین تا سنین بالا است. در برخی کشورها امر پژوهش نیز در حیطه کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد ولی در برخی کشورها وزارتخانه جداگانه‌ای برای امور پژوهشی تشکیل داده‌اند.در کشور ایران این وزارت خانه وظیفه آموزش رایگان همه افراد را در مقاطع دبستان، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی را دارد.معاونت‌ها – برنامه ریزی و توسعه مدیریت – آموزش‌های نظری و مهارتی – آموزش عمومی – مشارکت‌های مردمی- تربیت بدنی و تندرستی- مجلس و امور حقوقی- معاونت پرورشی سازمان‌ها۱- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در تاریخ نهم تیر ماه ۱۳۰۸،بنا به تصویب هیات دولت،چاپ و تالیف کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در انحصار دولت قرار گرفت و به عهده «ادارهی امتحانات و برنامه‌ها »گذاشته شد. این فعالیت در سال ۱۳۳۴ در قالب «ادارهی کل مطالعات و برنامه هاً،با حضور و مدیریت پنج مستشار خارجی»،آغاز شد. در سال ۱۳۴۶،«سازمان کتاب‌های درسی»تاسیس شد. در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۵،و با تصویب مجلس‌های شورای ملی و سنا «سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی»ایجاد شد. در سال ۱۳۵۶،سازمان کتاب‌های درسی با سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی ادغام شد. در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۵۸،با تصویب «شورای انقلاب اسلامی»نام سازمان به«سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» تغییر یافت
۲- سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور
۳- سازمان انجمن اولیا و مربیان
۴- سازمان دانش آموزی
۵- کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان
۶- سازمان بسیج دانش آموزی………….
آن چه مسلم است، دنیای قرن بیست و یکم در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتابزدگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب آمیز علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. سیستم های آموزشی در یک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش، قادر نخواهد بود هم چون جزیره ای خود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعالات گسترده ی بین المللی در دهکده ی جهانی بداند، زیرا جامعه ی آموزشی هم به لحاظ تجربه گرایی تاریخی و هم به لحاظ شرایط ویژه ای که قرن بیست و یکم را احاطه خواهند نمود، مطمئناً مرکز ثقل تغییرات، تحولات و تکثرات قرن بیست و یکم خواهد بود.
همیشه جامعه ی اطلاعاتی و فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، به عنوان عامل نجات و در عین حال تهدید کننده تلقی شده اند. اگر چه این فناوری ها به هیچ وجه بی طرف و خنثی نیستند، اما باید آنها را همان گونه که هستند   وسائلی برای کسب اطلاعات و برقراری ارتباط که با ساختارهای موجود جامعه پیوند خورده اند پذیرفت……..
لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید
2500 تومان – خرید