دسته‌ها

تحقیق مقاله پروژه درباره بررسی نقش شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری

 • نام فایل: بررسی نقش شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری
 • شناسه کالا: ۱۰۱۲۱
 • حجم فایل: ۲٫۳۹ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده چاپ با هر نوع دستگاه چاپگری
 • تعداد صفحات: ۷۰ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری و با فونت های غیر استاندارد به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، منابع، صفحه اول مشخصات، ویرایش شده، با فونت های استاندارد و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب

فصل اول
(فلسفه شهر الکترونیک)
شهر الکترونیک
شهر الکترونیک چیست و چگونه ایجاد میگردد؟
نیاز به ایجاد شهر الکترونیک:
بحث ایجاد شهر الکترونیکی در ایران (تهران)
شروع سناریو، خروج از منزل
شروع رانندگی در صبح
رانندگی در شهر الکترونیک
حضور در محل کار الکترونیکی
یک کار در شهر الکترونیکی
بازگشت به منزل
پایان یک روز در شهر الکترونیکی

فصل دوم
(بررسی نقش شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری)
چکیده
۱- مقدمه
۲٫ مفهوم شهر الکترونیک
۳- اهداف شهر الکترونیک
۴- ویژگیهای شهر الکترونیک
۱-۴- شهروندی جهانی
۲-۴- شهر چند فرهنگی
۳-۴- شهر تمام مرکز
۴-۴- شهر همیشه در دسترس
۶-۴- شهر کوچک و پهناور
۷-۴- شهر عدالتگرا
۵- اجزای شهر الکترونیک
۱-۵- زندگی الکترونیک
۲-۵- سازمان الکترونیک
۳-۵- دولت الکترونیک
۴-۵- زیرساخت الکترونیک
۶- پیشینه شهر الکترونیک
۱-۶- پیشینه شهر الکترونیک در جهان
۲-۶- پیشینه شهر الکترونیک درایران
۷- مفهوم توسعه پایدار شهری
۸- اهداف، شاخصها و زیرشاخصهای توسعه پایدار
۹- ارتباط دستاوردهای شهر الکترونیک و توسعه پایدار شهری
۱۰- بررسی تحلیلی شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری با رویکرد SWOT

فصل سوم
(نقش و چگونگی اجرای دولت الکترونیک جهت توسعه پایدار شهری)
*مقدّمه:
دولت الکترونیکی چیست ؟
*تعریف دولت الکترونیکی:
*وجوه دولت الکترونیکی:
*راهکارهای دولت الکترونیکی:
*تحقق دولت الکترونیکی:
*مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی:
-اطلاع رسانی :
-ارتباط یک طرفه :
-ارتباط دوسویه
-تراکنش ها و تعاملات :
**از کجا باید شروع کرد:
*کانال های ارتباطی :
**مهم ترین کانال های ارتباطی عبارت است از :
* مشکلات دولت الکترونیکی:
**آشنایی با تعریف و راهکارهای پیاده سازی شهر الکترونیک :
**مراحل پیاده سازی شهر الکترونیک :
برخی از فعالیتها در شهر الکترونیک
**نتایج پژوهشها :
* مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک:
الف – مدل سازمان ملل:
گام اول – پیدایش (ظهور):
گام دوم – ارتقا (توسعه):
گام سوم – تعامل:
گام چهارم – تراکنش (تبادل):
گام پنجم – یکپارچگی (ادغام):
ب – مدل لاینه – لی:
مرحله اول – فهرست برداری:
مرحله دوم – تراکنش:
مرحله سوم – ادغام عمودی:
مرحله چهارم – ادغام افقی:
**آشنایی با دولت الکترونیک E- GOVERNMENT برای حکومت خوب GOOD :
**دولت الکترونیک :
**تعریف واحد درباره دولت الکترونیک :
**ما کجاییم؟ دولت الکترونیک در ایران ؟!
**خلق دولت الکترونیک :
**شهروندان و دولت به نام دولت الکترونیک :
**استقرار دولت الکترونیک :
**نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک :
**استراتژی استقرار دولت الکترونیک :
**مثالی از استراتژی استقرار دولت الکترونیک
تعریف فرآیند و مراحل استقرار دولت الکترونیک ……….
**تعریف حکومت‌داری مطلوب GOOD GOVERNANCE :
– نتیجه گیری :
*طرح سیستم بیمه‌ الکترونیکی و تامین اجتماعی الکترونیکی :
*نتایج پیاده سازی و اجرای طرح سیستم بیمه‌ الکترونیکی :
* محدودیت‌های بیمه‌ الکترونیکی :
*اینترنت و بیمه‌ الکترونیکی:
**عدم قبول مسوولیت در قبال مشکلات !!!
*جایگزینی نماینده بیمه با اینترنت در بیمه الکترونیکی :
**آشنایی با خدمات بیمه الکترونیکی e-insurance تعریف تاریخچه و کاربرد بیمه مجازی اینترنتی:
**بیمه چیست؟؟
**شرکت‌هاى بیمه و بیمه گذاران:
**تاریخچه بیمه:
** تاریخچه بیمه‌هاى اجتماعى:
** بیمه سنتی ؛ بیمه مدرن تا بیمه الکترونیکی :
تعریف بیمه الکترونیکی :
-برزگ‌ترین مراکز عرضه‌کننده خدمات بیمه الکترونیکی جهان:
شیوه و استاندار رمزدار SSL:
دولت الکترونیک راهکارها و موانع موجوددولت مستعجل الکترونیک در ایران:
*چشم‌انداز دولت الکترونیکی مالزی:
اهداف دولت الکترونیک مالزی عبارتند از:
جمع بندی:
منابع:

 

فصل اول
(فلسفه شهر الکترونیک)

شهر الکترونیک
این سوال و آمال همه شهروندانی است که با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی و نیاز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در شهرها به آن محتاج میگردند.

شهر الکترونیک چیست و چگونه ایجاد میگردد؟
این سوال و آمال همه شهروندانی است که با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی و نیاز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در شهرها به آن محتاج میگردند.اما به نظر میرسد در پاسخ به این نیاز، متولیان امر و کسانی که مدعی اجرا هستند راه را به اشتباه رفتهاند و از این بابت میلیارد تومان هزینه مادی و معنوی به شهر تحمیل کرده و نتوانسته اند آن را اجرا نمایند. در این یادداشت سعی میشود راهکاری ارائه گردد تا شاید متولیان بتوانند این مهم و این خواسته را اجرا نمایند.

با اینکه بودجه های گزافی صرف اجرای پروژههای تعریف شده، میگردد اما هنوز خلاء ارتباط بین مراکز اطلاعاتی و بستر ارتباطی (دغدغه دستاندرکاران) در این حوزه که خواست اصلی شهروندان برای سهولت و افزایش کارآیی، دقت و کسب اطلاعات لازم جهت تصمیمگیری بهتر و دقیقتر است متاسفانه به دست نیامدهاست.شهر الکترونیک یعنی شهری که شهروندان بتوانند به راحتی با مراکز خدماترسان شهری ارتباط برقرار کنند و سرویس بگیرند. مدیریت شهر الکترونیک یعنی اینکه مدیریت بتواند به سهولت از کلیه درخواستها و نیازها و مشکلات شهروندان و شهر مطلع گردد و حتی پا را فراتر گذاشته با جمعآوری نیازهای آتی و درخواستهای آتی و مشکلات آتی که پیش روی شهروندان است با اجرای پروژههای کوتاه مدت و بلند مدت خود را آماده نماید.

اولین گام در تحقق شهر الکترونیک یکپارچگی مدیریت جمعآوری تقاضاهای شهروندان است. شاید بتوان درخواستهای امدادی شهروندان از راهنمایی و رانندگی، آتشنشانی، اورژانس بیمارستان و خدمات شهری را از طریق مدیریتی واحد توزیع کرد. در این صورت میتوان انتظار داشت در هنگام بروز حوادث اورژانس و آتشنشانی، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی به سرعت در محل حاضر و اقدام به ارائه خدمات نمایند و لازم نباشد ابتدا به ۱۱۰، ۱۱۵ و یا ۱۳۷ و… تماس گرفت، در حالی که ممکن است خدماترسانی هماهنگ این نیروها انجام نشود و این نیروها تنها تاخیرها را به گردن یکدیگر بیاندازند.

با اتخاذ این راهکارها میتوانیم موجب افزایش بهرهوری و بکارگیری بهتر از امکانات و نیروها شویم.گام دیگر ایجاد سیستمهای ارتباطی بین دستگاههای ذیربط است که در ارتباط با مردم هستند مثلاً برای صدور مجوز حفاری در شهرداری کافیست دستگاههای درخواست کننده همچون آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز و … به نیابت از متقاضی حقیقی و حقوقی وارد سیستم شده و درخواست خود را ثبت کنند و این تقاضاها پس از کنترلهای اولیه در سیستم و اعمال پیش فرضها در محدوده زمان و مکانی (مثلاً عدم صدور مجوز در ایام بازگشایی مدارس و یا عدم صدور مجوز حفاری تا شعاع خاصی اطراف بعضی مراکز خاص و عبور خطوط گاز، برق، آب و فاضلاب و مخابرات و نیاز به بررسی بیشتر) بلافاصله در شهرداری ثبت و اعلام هزینه شده و در صورت پرداخت وجه مجوز آن جهت اجرا اقدام گردد، دیگر نیازی به مراجعه حضوری و یا چند مرحلهای نباشد.

انجام این مهم باعث خواهد شد اولاً مراجعات به شهرداری کاهش یافته و ثانیاً ادارات مستقیماً مجوز کسب شده از شهرداری را با لحاظ تمامی جوانب درخواستها دریافت نموده و از عواقب احتمالی کار مطلع بوده و تأثیر آن را در اختلالات احتمالی شهری از جمله ترافیک و مزاحمت برای شهروندان را تا حد امکان کنترل نمایند.

تیمهای لکه گیردارای اطلاعات کامل حفاریها و کنترل پیک تقاضاها بوده و از نیرو و امکانات خود با توجه به این امکانات در آینده بهتر بهره خواهند برد.سومین گام تهیه سیستمهای نظارتی بر سیستمهای فوق و جمعآوری اطلاعات مرکز طرح و توسعه حوزه شهری است تا بتوان با ایجاد هماهنگی و انسجام در طرحها و پروژهها، سریعتر و روانتر خدمترسانی به شهروندان را اجرا نمود و این نکته را در نظر داشت که شهر یک موجود زنده است بنابراین شهر الکترونیک هم نیاز به داشتن اطلاعات به روز و برنامههای تصمیمگیر و تصمیمساز به روز و فراگیر و آیندهنگر دارد تا بتواند پاسخگوی مشکلات امروز شهروندان باشد و شهروندان بتوانند در سایه ثمرات شهر الکترونیک اعتماد بیشتری به مدیران خدمتگذار شهری داشته باشند.

نیاز به ایجاد شهر الکترونیک:
ازدحام و تراکم جمعیت های بزرگ و تفاوت جمعیت شب و روز در شهرهایی مثل تهران، همراه با آلودگی گسترده نور، صدا، هوا و فضا و مسئله ترافیک و زمان، منشاء یافتن چاره ای برای کاهش آلام ناشی از زندگی در اینگونه شهرها شده است. مهمترین مسئله در این شهر ها حرکت جمعیت است. حرکت جمعیت اعم از حرکت با وسیله نقلیه و یا ازدحام جمعیت در مراکز فروش و خدمات اداری و رفاهی شهر، علت اصلی بسیاری از “مسائل شهری” اعم از مسائل انسانی شهری و یا حوادث و سوانح شهری در شهرهای بزرگ می باشد. با ظهور صنعت همزمان ارتباطات، کامپیوتر و بدنبال آن ارتباطات شبکه ای در قالب اینترنت فضای جدیدی برای شهر بوجود آمد که از آن تعبیر به “شهر مجازی” می شود. ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش “حرکت جمعیت” در شهر واقعی و در درجه بعدی “فضاهای همزمان” را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی امکان پذیر می سازد. در واقع دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی “مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری” محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند.در شهر مجازی، خدمات اطلاعاتی بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود. مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری، تبدیل به شهر و دولت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته می شود و شهروندان در همه ساعات و دقایق روز امکان بهره مندی از خدمات دولتی و شهری را خواهند داشت. در این فضای جدید دیگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و یا تقسیمات شهری بر اساس میدان، خیابان و کوچه و یا اساسا معماری مبتنی بر مکان محوری به پایان می رسد، بلکه معماری فضای مجازی مبتنی بر تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساخت های قابل دسترسی همزمان برای همگان است.

در ادامه…

۷- مفهوم توسعه پایدار شهری
نظریهی توسعهی پایدار شهری، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست دربارهی مســائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهری اســت که به دنبال نظریهی «توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی» ارائه شــد. در ســال ۱۹۸۷میلادی، کمیسیون بینالمللی محیط زیست و توسعه (WCED ) که به کمیسیون «برانت لند» نیز مشهور است، خواستار مساعی عمومیو رویههای رفتاری جدید در کلیهی ســطوح و در راســتای منافع همه گردید. مفاهیم همکاری جهانی و اقدامات حمایتی متقابل بین کشــورها در کلیهی سطوح و مراحل توســعهی اقتصادی در گزارشی به عنوان «آینده مشترک ما» منتشر گردید. با وجود گزارش کمیسیون مذکــور در خصوص زوال نســبی محیط زیســت، اعضای شرکت کننده، اظهار خوشبینی کردند که در صورتی که تعهد و همکاری جهانی پدید آید، آینده سعادتمندتر، عادلانه تر و مطمئن تر برای همگان ایجاد خواهد شد.
هیات جهانی محیط زیســت، توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است: توســعهی پایدار فرایند هدایت سرمایه گذاری، ســمت گیری توســعهی فناوری و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده ســازگار باشد.
همچنین در تعریف دیگری برای توســعهی پایدار شــهری آمده اســت: «تغییر تراکم و کاربری اراضی شــهری جهت رفع نیازهای اساســی مردم در زمینهی مسکن، حمل و نقل، فراغت و… به گونهای که شهر از نظر محیطی قابل سکونت و زندگــی، از نظر اقتصادی قابــل دوام و از نظر اجتماعی دارای برابری باشــد؛ به نحوی کهایــن تغییرات فناورانه و صنعتی، حفظ اشتغال، مسکن و شرایط زیست محیطی را در برداشته باشد»

۸- اهداف، شاخصها و زیرشاخصهای توسعه پایدار
بهطور کلی میتــوان اهداف یک جامعــهی پایدار را به سه دستهی اهداف اکولوژیکی، اهداف اقتصادی و اهداف اجتماعی تقسیم نمود .
بر اساس هدفهای اصلی توسعهی پایدار، الگوی سه وجهی باید در برنامهریزی شهری مدنظر قرار گیرد. شهرسازان باید حفاظت از محیط زیسـت و توسعه ی زیست محیطی، توسعه ی اقتصادی و عدالت اجتماعی را رعایت کنند .

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

14000 تومان – خرید

 

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما