دسته‌ها

درود بر همگی

 

۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به همه ارتشی های گرامی و قهرمان کشورمان ایران، خجسته باد میگویم

مانند همیشه پیروز و سربلند باشید

 

سایت پارسیان پروژه

تحقیق مقاله پروژه درباره سازمان امور مالیاتی

 • نام فایل: معرفی سازمان امور مالیاتی
 • شناسه کالا: ۱۰۰۹۷
 • حجم فایل: ۱٫۱۹ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۴۵ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
فصل یک
(معرفی سازمان امور مالیاتی)
۱-۱) تاریخچه
۱-۲) تشكيل سازمان امورمالياتي
۱-۳) نظام جامع مالیاتی
۱-۴) شرح وظایف سازمان
فصل دو
(انواع مالیات)
۲-۱) مالیات بر اشخاص حقوقی
تكاليف اشخاص حقوقي
محل تحويل مدارك در تهران :
محل تحويل مدارك در استان ها :
معافيت مالياتي
۲-۲) مالیات بر درآمد مشاغل
۲-۲-۱) رسيدگي و نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات مشاغل
۲-۲-۲) تکلیف مودیان
۲-۲-۳) معافیت های مالیاتی
۲-۲-۴) هزينه هاي قابل قبول
۲-۲-۵) مراجع حل اختلاف
۲-۲-۶) تشویقات
۲-۲-۷) جرائم
۲-۳) مالیات بر املاک
۲-۳-۱) مالیات اجاره
۲-۳-۲) ماليات بر نقل و انتقال املاك و سرقفلي
۲-۳-۳) ماليات نقل و انتقال
۲-۳-۳-۱) تکالیف مودیان
۲-۳-۴) ماليات بر در آمد املاك ( ماليات درآمد هاي متفرقه )
۲-۴) مالیات بر ارث
۲-۴-۱) وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم
۲-۴-۲) اموال مشمول ماليات بر ارث
۲-۴-۳) نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث
۲-۴-۴) اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.
۲-۴-۵) وظيفه وراث
۲-۴-۷) گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث
۲-۴-۷) روش محاسبات ماليات بر ارث
۲-۴-۸) گواهينامه واريز ماليات بر ارث
۲-۴-۹) مراجع حل اختلاف
۲-۵) مالیات بر حقوق
۲-۶) مالیات تکلیفی
فصل سه
(نگهداری دفاتر)
۳-۱) مشخصات دفاتر قانونی
۳-۲) ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب
۳-۳) نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني
۳-۴) چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي
۳-۵) موارد رد دفاتر
فصل چهار
(پیشنهادات)
۴-۱) اظهار نامه مستغلات
۴-۲) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی
منابع:

فصل یک
(معرفی سازمان امور مالیاتی)

۱-۱) تاریخچه
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات وامورمالي كشور دفاتر وسازمانهاي مرتبي داشتند . در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري داشت وسه نوع ماليات به نامهاي اراضي ، سرشماري وسرانه دريافت مي شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي ازفارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري ، وزير طغرل . دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت . وزيرماليه ، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعوايد كشور را در اختيار داشت ووزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد ودر مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود . اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند . رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود . يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد وتيول داران كساني بودن كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرارمي گرفت وبا كمك كشاورزان از زمين بهره برداري مي كردند وساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند . هزينه هاي دربار ، جنگها ومقرري ها از اين محل تامين مي شد. در زمان اميركبير اصلاح گر بزرگ ، بسياري از اين مقرري ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف ووضع به شكل سابق برگشت . پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ ، اولين كابينه قانوني تشكيل وناصرالملك به عنوان نخستين وزيرماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت وبه دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود ، به وزارت ماليه اختصاص يافت . در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه ماليه تصويب وتشكيل شد . مهمترين ادارات درآن زمان خزانه داري كل ، گمرك ووصول عايدات بود . پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.

در سال ۱۲۹۴ وزارت ماليه به نه اداره تقسيم شد كه عبارت بودند از : دايره وزارتي ، تشخيص عايدات وخالصه جات ومسكوكات ، خزانه داري كل وديون عمومي ووظايف ، گمركات ، محاكمات ماليه ، كميسيون تطبيق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالي براي محاكمات اداري ازسال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد، از جمله اين كه حدود چهل شركت دولتي تاسيس وبعداً منحل گرديدند وسازمان به دو قسمت مالي واقتصادي تقسيم وبه وسيله دو معاون وهفت مديراداره مي شد. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد. با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت اموراقتصادي ودارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود . تااينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي ، طرح ساماندهي اقتصادي وسياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختاراقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل :
۱ـ تشكيل سازمان امورمالياتي
۲ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
۳ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .

۱-۲) تشكيل سازمان امورمالياتي
سازمان امورمالياتي كشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم ، درسال ۱۳۸۰ تشكيل ونمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال ۸۱ وتشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها به تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد . با تشكيل سازمان امورمالياتي ، بودجه اين سازمان از وزارت اموراقتصادي ودارايي تفكيك شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت اموراقتصادي ودارايي است ودر هم با انتصاب مديران كل امورمالياتي ، تشكيلات ادارات كل مالياتي در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم : همزمان با ايجاد سازمان امورمالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد . نرخ مالياتي در قانون قبلي به ۵۴ درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها وواحدهاي توليدي اين نرخ به رقم ۶۷ درصد هم مي رسيد ، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي ۳۵ درصد مي باشد وبراي اشخاص حقوقي اين نرخ،ثابت و۲۵ درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته ازآنكه باعث تشويق سرمايه گذاري وتوليدكنندگان مي شودبسياري اززمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند . به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد . متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري وانتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي ودارايي وتصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته ، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود . همچنين در قانون جديد ، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير وماليات جمع درآمد ، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد ونرخ ماليات حق واگذاري ، فقط به ميزان ۲ درصدتعيين شد.به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر ومعافيت بيشتري شد و ماليات نقل وانتقال نيز به مقدار ثابت ، معادل ۵ درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد . براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسندهم به ميزان ۱۰ درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد.

لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت.

تجميع عوارض : بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات ، شفاف سازي هزينه هاي توليد ، كاهش دغدغه توليد كنندگان قانون تجميع عوارض به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد وبا همكاري وزارتخانه هاي ديگراز قبيل وزارت صنايع وزارت بازرگاني و وزارت كشورفهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورداستفاده قرار مي گيرندتهيه شدوسازمان امورمالياتي كشوربراي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتوليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض وماليات را به حساب وزارت كشور وسازمان امورمالياتي كشور پرداخت مي كنند واين امر به شفاف سازي ومنابع درآمدي دولت وسهولت وصول ماليات كمك زيادي مي كند . در حال حاضر ۱۲۳ قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند ۲ درصد ماليات ويك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند.

سازمان امورمالياتي كشور ، بعد ازتدوين وتهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي ، كنارگذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست ، بررسي وتدوين روشها ودستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد . تعيين فرآيندها ومراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است . در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع وآموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امورمالياتي در دست پيگيري است . لايحه ماليات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد ، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم وتجميع عوارض است ودر صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده وجامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد . اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تابا استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد .در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود وكاركنان آموزش ديده ومجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امورمالياتي كشورباشد . سهم ماليات ازبودجه عمومي كشور در سال ۸۱ درحدود ۲۶ درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست ودر مقايسه با ساير كشورها. نيزدرآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است . اجراي ماليات برارزش افزوده واقدامات ديگري كه سازمان امورمالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره اموركشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ ونهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود .

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

9000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره صله رحم و ارتباط خانوادگی

 • نام فایل: صله رحم و ارتباط خانوادگی
 • شناسه کالا: ۱۰۰۹۶
 • حجم فایل: ۸۴۱ کیلوبایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
مفهوم صله رحم
شناختن ارحام
برقراري پيوند
نيكي به خويشان در مقابل بدي آنها
عوامل و پيامدهاى ترک صله رحم
صله رحم در اسلام
تأکید قرآن بر حقوق خویشاوندی
پیامدهای قطع خویشاوندی
صله ارحام در قرآن
صله رحم در روایات
علل قطع رحم
آثار صله رحم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

چکیده
یکی از رفتارهای نیک در بین مسلمین،به ویژه شیعیان صله ارحام می باشد که کتب روایی در فرمایشات معصومین علیهم السلام و قرآن نیز در آیات بسیاری بدان اشاره لطیفی کرده است. قرآن کریم و روایات بسیاری بر اهمیت صله رحم تاکید کرده اند که عمل به این رفتار بسیار نیک باعث ظهور آثار و برکات بی شماری در زندگی انسان می شود؛ وقتی یکی از افراد فامیل ، در بحران و مشکلات زندگی اش غوطه می خورد، اگر یکی از خویشاوندانش که اهل نیکوکاری است ، با آنها صله ارحام کند و نگرانی خود بداند، در این صورت خانواده ای که در رنج و سختی به سر می برد ، او را فرشته ای آسمانی می پندارد که برای حل مشکل و رهایی اش فرود آمده است، گرچه از او تنها همدردی و همدلی ببیند.در این صورت فرد کمک کننده در میان ایل و تبار خویش و چه بسا در میان اطرافیان و نزدیکان محبوب خواهد گشت مصداق فرمایش حضرت علی (ع) که فرموده اند:« صله رحم انسان را در میان خانواده و بستگانش محبوب می سازد». در این تحقیق بر آنیم که به مفهوم صله رحم ، آثار عمل کردن به آن در حیات دنیوی و اخروی و بالعکس به آثار ترک صله رحم بپردازیم
کلید واژه ها: صله رحم ، ارتباط خانوادگی ، خویشاوندان ، قرآن ، روایات.

مقدمه
یکی از شیرین ترین آداب اجتماعی اسلام که در تحکیم روابط خانوادگی نقش کلیدی دارد« صله رحم » است که نکات فراوانی در فرهنگ اسلامی راجع به آن وجود دارد، مسلمین موظف هستند ارتباط تنگاتنگ بین اجزای خانواده خود را گرم و صمیمی برقرار داشته باشند، و از تنشهائی که موجب به هم خوردن روابط خوب خانوادگی است جلوگیری نمایند، و از امور جزئی که موجب سوء ظنهای بیجا و سردی های بی مورد است براحتی بگذرند.
در همین راستا قطع رحم و بهم زدن ارتباط فامیلی در اسلام، بسیار مورد نکوهش قرار داده شده است، همیشه انسانها به حفظ روابط خوب و سالم خانوادگی، و زدودن عوامل کدورت، و برخورد پرجاذبه با کسانی که قطع رحم نموده و از فامیل بریده اند، تحریک و تشویق شده اند. حتَّی در مواردی که فامیل انسان دارای افکار غیرالهی و منش غیراسلامی هست، نیز بر حفظ مسأله صله رحم تاکید شده است.
صلة رحم يک رفتار اجتماعي است؛ از اين رو، هنگا مي که افراد تنها هستند معاشرت با ديگران را جستجو مي کنند و اين رفتارحا کي از اين است که ارتباط با ديگران و صميمي شدن با آنها يک نياز بنيادي روا ن شناختي است. هر گاه اين نياز به صورت سالم ارضا شود بستري را فراهم مي آورد که افراد استعدادها و توانا ييهاي بالقوة خود را شکوفا سازند. در ساية ارتباطات انساني و گرم با ديگران است که افراد احساس آرامش و شادا بي مي کنند و از استر س ها و مشغله هاي ذهني روزمره دور مي شوند. ازديدگاه اسلامي نگاه به ارحام، نگاه به نعمت هاي با ارزش الهي است که اگر صله و ارتباط بين آنان نباشد، کفران نعمت محسوب مي شود. انکار نسب و رحم بودن به منزلة کفر به خدا است (مجلسي، ۱۴۱۳ ق، ج ۷۱ ، ص ۱۳۸ ، ذيل حديث۱۰۸ )

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

4500 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره uml سیستم انتخاب واحد دانشگاه

 

 • نام فایل: uml سیستم انتخاب واحد دانشگاه
 • شناسه کالا: ۱۰۰۹۵
 • حجم فایل: ۲٫۴۷ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۵۸ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
فازه اول پروژه
مقدمه
چگونگی شکل گیری مراحل ابتدایی سیستم پیش از انتخاب واحد توسط دانشجو:
شرح کلی پروسه انتخاب واحد توسط دانشجو  :
(Question & Answer)
جلسه پرسش و پاسخ
-نيازهاي سيستم انتخاب واحد چيست يعني سيستم چگونه كار مي كند؟
– كارحسابداري كجاي سيستم تعريف مي شود؟
– ضوابط خاصي(استثناء ها و ضوابط) درثبت دروس چه چيزها هستند؟
– ضوابط و استثناء ها ی حسابداري چیست ؟
-چه كساني با اين سيستم كار خواهند كرد؟
-اين سيستم چه اطلاعاتي را در برمی گيرد ؟
-چه گرازشهايي از سيستم خواهيد داشت؟
– نحوه ي پرداخت شهريه چگونه است؟
-چه قسمتهايي با اين سيستم كارخواهند كرد
صورتجلسهFAST
مسئول حسابداري:
مدیر گروه :
گروه تجزيه و تحليل :
QFD
(Quality Function Development)
توسعه تابع كيفيت
نيازهاي معمولي: (Normal requirement)
نيازهاي مورد انتظار (Expected requirement):
نيازهاي جالب توجه (Exiciting requirement):
ERD
(Entity Relation diagram)
روابط بین موجودیتها
(Data Dictionary)
فرهنگ داده ها
(Data Object Description)
توصيف داده ها
DFD
(Data Flow Diagram)
نمودار جریان داده ها
PSPEC
(Process Specification)
مشخصه فرآیند
محاسبه شهریه:
پرداخت:
تسویه حساب:
ثبت نام:
انتخاب واحد:
برنامه مدیر گروه:
STD & CSPEC
نمودارتغییر حالت و مشخصه کنترل
فازه دوم پروژه
طراحی داده های سیستم
طراحی جداول بانک اطلاعاتی
روابط ما بین جداول
طراحی فایل های خارجی
طراحی فایلهای داخلی
طراحی دیگر ساختمانهای داده ای
طراحی معماری سیستم
نمودار جریان داده ها در سطح سوم
فاکتورگیری از نمودار جریان داده ها در سطح سوم
سلسله مراتب کنترل
روابط داخلی
تعریف توابعFunction ها
تعریف پروسیجرها procedure ها
طراحی در سطح مولفه
شبه کدهای function ها
هاProcedureشبه کدهای
طراحی در سطح کاربر
صفحه ی ابتدائی ورود به سیستم
صفحه ی ورود اطلاعات دانشجو
صفحه ی ورود اطلاعات اساتید
صفحه ی ورود اطلاعات دروس
صفحه ی سیستم انتخاب واحد
صفحه ی سیستم حسابداری
فازه سوم پروژه
طراحی شیء گرا
(Object Oriented)
نمودار مورد کاربرد (UseCase Diagram)
نمودار فعالیت (Activity Diagram)
نمودار همکاری انتخاب واحد (Collaboration Diagram)
نمودار همکاری حسابداری (Collaboration Diagram)
نمودار ترتیب انتخاب واحد (Sequence Diagram)
نمودار ترتیب حسابداری  (Sequence Diagram)
نمودار کلاس (Class Diagram)
نمودار حالت انتخاب واحد (Statechart Diagram)
نمودار حالت حسابداری (Statechart Diagram)
نمودار مولفه (Component Diagram)
نمودار توزیع (نصب و راه اندازی) (Deployment Diagram)

 

مقدمه
عموماً یک دانشگاه به لحاظ آموزشی به  تعدادي انستیتو تقسيم بندي شده است که در هر انستیتو واحد های مربوط  به آن رشته در آن بخش ارائه مي شود . واحد های جاری ارائه شده در یک ترم در پایگاه داده های در دسترس هر دانشجو قرار می‌گیرد. دانشجو با توجه به واحد هاي ارائه شده درترم به انتخاب واحد های مورد نظر بر مبنای یک سری معیارها و محدودیت ها و شرایط مقرر که اساس و قوانین انتخاب واحد یک دانشجو را در بر می‌گیرد،  اقدام به انتخاب واحد مي كند .

چگونگی شکل گیری مراحل ابتدایی سیستم پیش از انتخاب واحد توسط دانشجو:
پیش از شروع ترم و آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ، ابتدا با تعیین نیاز آموزش نسبت به واحد هایی که می بایست درترم جهت ارائه به دانشجو، مشخص گردد با هماهنگی اداره آموزش و مدیریت و امور دانشجویی به منظور رسیدن به یک سری نتایج کلی درچگونگی برگزاری ترم با توجه به امکانات دانشگاه و توانایی برگزاری واحدهای درسی مختلف ، در هر رشته  خاص اقدام به گزینش و تکمیل پایگاه داده ای می‌کنند که مشتمل است از  لیست واحد های درسی ، کد درس ،شماره گروه برای هر درس( بر مبنای پیش بینی مقدار تقاضای دانشجویان جهت تعیین ظرفیت)،انتخاب اساتید ، تعیین روز و ساعت برگزاری هر درس ( با توجه به انتخاب اساتید و عدم تداخل ان‌ها)، تعیین تاریخ و ساعت امتحان ،تعیین مکان برگزاری هر واحد درسی، تعیین  ظرفیت ( با توجه به امکانات و نوع واحد).
این اطلاعات گرد اوری می‌گردد تا در زمان شروع پروسه انتخاب واحد توسط دانشجو به عنوان منبع در اختیار دانشجو قرار گیرد.
سیاست‌های کلی دانشگاه و یک سری معیارها و اهداف کلی جهت هر چه بهتر ارائه شدن و پیاده سازی این سیستم نیز در شکل گیری این سیستم موثر است.
از قبیل عدم تداخل برخی واحد درسی که عموماً در یک ترم توسط یک دانشجو انتخاب می‌گردد یا جلوگیری از ایجاد فواصل در میان برگزاری هر درس ، جلوگیری از ازدیاد و تراکم ارائه دروس در مکان برگزاری …
در مجموع این مرحله پیش از فرا رسیدن زمان انتخاب واحد دانشجویان توسط مجموعه سیستم واحد دانشگاهی انجام و ایجاد می‌شود.
ما دراینجا به چگونگی پیاده سازی و تحلیل سیستم انتخاب واحد که مرحله اصلی ان شرح انتخاب واحد توسط دانشجو است می‌پردازیم و در واقع تمرکزگروه بر تحلیل این مرحله می‌باشد.

شرح کلی پروسه انتخاب واحد توسط دانشجو  :
دانشجو مستقيماً به انستیتو مورد نظر مراجعه كرده و پس از اخذ لیست واحد های  ارائه شده در نیمسال جاری ، دانشجو نام واحدهای درسی درخواستي و تعداد و شهریه هر واحد درسی را در فرم خاصی به نام فرم انتخاب واحد وارد كرده و به مدیر گروه جهت تایید درخواست دانشجو تحويل مي دهد، چرا که میبایست با قوانین خاصی مطابقت داده شود . به فرض مثال در تعیین حداکثر تعداد واحد درخواست شده و یا رعایت پیش نیاز ها و…  دانشجو فرم را به حسابداری برده و حسابداری  پس از ضرب تعداد واحد در شهریه واحد آن و تعیین شهریه کل که ان نیز بر اساس یک پروسه خاص مشخص میشود. با تایید فرم توسط حسابداری ، دانشجو فرم را به همراه فیش واریز جهت ثبت واحد به متصدیان ثبت واحد مراجعه کرده تا با اختصاص ظرفیت به دانشجو برای هر درس صورت پذیرد و واحد  را به دانشجو ارائه شود . که با تحویل فرم هايي كه در نزد دانشجو مي مانند ، چک لیست مي گويند ، پروسه انتخاب واحد تکمیل و پایان پذیرد.
البته مرحله حذف و اضافه نیز طی دو مرحله در ابتدا و انتهای‌ترم در کل پروسه انتخاب را کلی‌تر می‌کند.

(Question & Answer)
جلسه پرسش و پاسخ

-نيازهاي سيستم انتخاب واحد چيست يعني سيستم چگونه كار مي كند؟
دانشجو ابتدا ليست دروس پيشنهادي خود را به مدير گروه تسليم مي كند اگر به موافقت مدير گروه رسيد. آنگاه همراه با امضاي مدير گروه به قسمت ثبت دروس مراجعه مي كند(قسمتي در آموزش) و در آنجا با توجه به ضوابط خاص خود مانند تداخل ها و پيش نيازها و…. درس‌ها را ثبت مي كند در صورتی که گروهي بخواهد تغيير كند در حوزه ي اختيارات ثبت دروس است اما اگر درسي بخواهد عوض شود بايستي به تاييد مدير گروه و حسابداري برسد.
– كارحسابداري كجاي سيستم تعريف مي شود؟
دانشجو قبل از اينكه ليست دروس پيشنهادي خود را به مديرگروه بدهد با توجه به هزينه ي هردروس كه از قبل به دانشجو اطلاع داده مي شود شهريه ي خود را حساب مي كند(شهريه هر واحد درتعداد واحدها به اضافه ي شهريه ثابت). آنگاه فيش واريزي را به همراه ليست دروس خود به حسابداري (امورمالي) مي برد و امورمالي هنگامي كه فيش واريزي را به همراه ليست دروس مطابقت داد ليست دروس را ممهوربه مهر امورمالي مي كند . انگاه دانشجو نزد مدير گروه مي رود …
– ضوابط خاصي(استثناء ها و ضوابط) درثبت دروس چه چيزها هستند؟
دروس يك دانسجو نبايستي با هم تداخل داشته باشد و ديگري رعايت پيش نيازها مي باشد .همچنين يكسري از دروس هم نياز هستند دانشجوياني كه معدل آنها بالاي ۱۸ است مي توانند تا ٢۴ واحد انتخاب كنند ودانشجوياني كه معدل آنها زير ۱٢ است بايستي تا ۱۴ واحد انتخاب كنند و كساني كه معدل آنها بين ۱۸-۱٢ است مي توانند حداكثر ٢۰ واحد انتخاب كنند . و راستي وضعيت دانشجويان ترم يك كه بايستي قبل از انجام تمامي اين كارها ثبت نام را انجام دهند و ديگر اينكه آنها ليست دروس پيشنهادي ندارند و دروس آنها از قبل توسط مدير گروه تعيين شده است.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

11000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره امنيت درشبكه هاي بي سيم (wireless)

 • نام فایل: امنيت درشبكه هاي بي سيم (wireless)
 • شناسه کالا: ۱۰۰۹۴
 • حجم فایل: ۱٫۱۴ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۵۰ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
چكيده مطالب :
امنيت درشبكه هاي بي سيم :
مقدمه :
فصل ۱
(شبکه های بی سیم)
شبكه بي سيم چيست :
۱-۱ ار تباطات بي سيم و تنظيمات شبكه
۲-۱ انتخاب شبكه بي سيم يا كابلي :
۳-۱  تجهيزات  مايكرو سافت :
فصل ۲
(مزایای شبکه های بی سیم)
شبکه های بی سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد :
۱-۲ منشاء ضعف امنیتی در شبکه های بی سیم و خطرات معمول:
فصل ۳
(شبکه های محلی بی سیم)
شبکه های محلی بی سیم
امنیت در شبکه  های محلی بر اساس استاندارد ۱۱ . ۸۰۲
۳-۱Authentication :
۳-۲ Confidentiality:
۳-۳ Integrity:
فصل ۴
(سرویس امنیتیwep)
سرويس هاي امنيتي WEP  :
۴-۱ Authentication:
۴-۲Authentication  بدون رمز نگاري :
۴-۳Authentication  با رمز نگا ري Rc4  :
فصل ۵
(سرویس امنیتی Integrity)
سرويس هاي امنيتي Integrity, privacy :
۵-۱Privacy  :
۵-۲ Integrity:
فصل ۶
(ضعف های امنیتی WEP)
ضعف هاي اوليه امنيتي WEP :
۱-۶٫ استفاده از كليد هاي ثابت WEP
۲-۶٫ ضعف در الگوريتم
۳-۶٫ استفاده از CRC  رمز نشده :
فصل ۷
(خطرهای امنیتی)
خطر ها ، حملات و ملزومات امنيتي:
۱-۷ حملات غير فعال:
۲- ۷ شنود :
۳-۷ آنا ليز ترافيك :
۴-۷ حملات فعال  :
۵-۷ تغيير هويت
۶-۷ پاسخ هاي جعلي :
فصل ۸
(WIMAX)
WIMAX استاندارد جديد شبكه هاي بي سيم:
فصل ۹
(طراحی WLAN)
پارامتر هاي موثر در انتخاب و پياده سازي يك سيستم :WLAN
محدوده پوشش :
سرعت انتقال داده :
سازگاري با شبكه هاي موجود :
سازگاري با ديگر محصولات wlan:
تداخل و اثرات متقابل  :
ملاحضات مجوز فركانسي :
سادگي و سهولت استفاده  :
امنيت :
هزينه :
قابليت گسترش سيستم :
اثرات جانبي :
فصل ۱۰
(امنیت در شبکه)
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم (Wirelesslan securiy )
فناوري شبكه هاي بي سيم
زیر ساخت WLAN
ACCESS POINT تقلبی
عناصر فعال شبکه هاي محلي بي سيم
ايستگاه بي سيم
نقطه ي دسترسي
برد و سطح پوشش
فهرست منابع :

چكيده مطالب :
امروزه امنيت شبكه يك مساله مهم براي ادارات وشركتهاي دولتي وسازمانهاي بزرگ وكوچك است تهديدهاي  پيشرفته از تروريست هاي فضاي سايبر كارمندان ناراضي وهكرهاي رويكردي سيستمانيكا براي امنيت شبكه مي طلبد.

امنيت درشبكه هاي بي سيم :
در بررسي روشما واستاندارد هاي امن سازي شبكه هاي محلي بي سيم مبتني براستاندارد IEEE802.11مي پردازيم .با طرح قابليت امنيتي اين استاندارد مي توان از محدوديت ان آگاه شد استاندارد ۸۰۲۰۱۱ سروس هاي مجزا و مشخصي را براي تامين يك محيط امن در اختيار قرار ميدهد  دراين سروس اغلب توسط پروتكلWEPتامين ميگرددوظيفه آن امن سازي ميان مخدوم ونقاط استرسي بي سيم است در حال حاضر تنها پروتكل كه امنيت اطلاعات و ارتباطات را در شبكه هاي بي سيم براساس استاندارد ۸۰۲٫۱۱ فراهم ميكند WEP است اين پروتكل نوع استفاده از آن همواره امكان نفوذ به شبكه هاي بي سيم راهر نحوي ولو سخت وپيچيده فراهم ميكند و بسيار از حملات برروي شبكه هاي سيمي داراي اشتراك است.

مقدمه :
بدون شك زندگي امروزه بشر از مقوله ارتباطات تفكيك  ناپذير است  ارتباطات به حدي فاصله هاي دور را به نزديك كرده است كه از دنياي بزرگ ما به نام دهكده جهاني ياد ميشود . ارتباطات ان قدر با زندگي روزمره ما عجين شده است كه نمي توانيم زندگي بدون آن را حتي تصور كنيم .در حالي كه تا قرني پيش مبادله  خبر به روزها زمان نياز داشت اينكار اكنون تقريبا اني ميشود .مخابرات اينترنت وسائل ارتبا ط جمعي نمونه هايي از ارتباطات امروز ما هستند كه تبادل اطلاعات و انجام امور روز مره ما را با سهولت وهزينه كمتر ممكن ساخته است .از طرف ديگرگسترش ارتباطات شبكه اي و نفوذ ان به دور دست ترين نقاط جهان باعث شده است  زمينه سوء استفاده افراد سود جو وشرور هم فراهم شود در حاليكه كه هم اكنون انجام معاملات كلان اقتصادي و تبادل اطلاعات حياتي در كوتاه ترين زمان به راحتي و با هزينه ناچيز روي شبكه هاي كامپوتري و اينترنت قابل انجام است .اما انجام اين امور بدون در نظر گرفتن تمام جنبه هاي امنيتي  ممكن است باعث ضررهاي جبران ناپذيري گردد از همين جا لزوم امنيت شبكه بي سيم وايجاد ارتباطات ايمن حساس ميشود .اين پايان نامه با برسي امنيت شبكه هاي بي سيم مشكلات ممكن را معرفي ميكند و براي رفع راه كارهاي مناسبي را براي ايمن سازي شبكه ارائه ميكند .
فصل ۱
(شبکه های بی سیم)
شبكه بي سيم چيست :
فن آوري متفاوتي براي شبكه  هاي بدون سيم  ارائه  شده است  هدف امنيتي شبكه  بي سيم  مايكرو سافت شبكه اي ساده براي ارتباط  ۲ يا چند  رايانه . چاپگر ودستگاههاي  ديگر مي باشد  كه توسط  امواج راديوي  به يكديگر متصل  مي شوند .  به دليل  انتقال راديويي در اين  پروتكل نيازي به WI–fi   و يا ( IEEE b802) پروتكل به كار رفته در اين شبكه  امروزي سريعترين  فن آوري مي باشد که از  ديوار  و سقف نيز عبور مي كند. سرعت Wi-Fi به كابل نمي باشدو  اين شبكه ۱۱ مگابايت در ثانيه است .

۱-۱ ار تباطات بي سيم و تنظيمات شبكه
۲ نوع اصلي شبكه  بي سيم طراحي شده  است
۱- شبكه زير بنايي ياشبكه با يك روتر بي سيم:  (in frastractare  network)در اين حالت  ايستگاه اصلي ، گذرگاه نقطه مركزي تنها راه دسترسي  به اينترنت  مي باشد در اين حالت هر دستگاه بي سيم  بايد يك آداپتور  براي ارتباط با نقطه مركزي داشته باشد

۲- شبكه تك كاره يا شبكه بي سيم: (Adhoc network)
در اين حالت بدون نياز به يك ايستگاه اصلي ، گذر گاه  باروتر هر دستگاه به صورت مستقيم به دستگاه ديگر متصل مي شود .  از اين روش زماني كه قصد اشتراك  دسترسي به اينترنت نباشد  ويا تنها ۲ رايانه  به يكديگر متصل شوند. در اين شبكه با اتصال به شبكه رايانه اي  كه بر روي  آن ويندوز باشد  مي توان به اينترنت دسترسي  پيدا كرد Connection sharing .

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

10000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره تلفن همراه و تعمیرات آن

 

 • نام فایل: تلفن همراه و تعمیرات آن
 • شناسه کالا: ۱۰۰۹۳
 • حجم فایل: ۱٫۹۶ کیلوبایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۴۶ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب

مقدمه
تاریخچه تلفن همراه
ورود تلفن همراه در ایران
آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات موبایل
نسلهای تلفن همراه
کدهای تلفن همراه
انواع شارژر تلفن همراه Ac charge  (شارژ برق شهری)
چند نکته در رابطه با باطری تلفن همراه
انواع تلفن همرا از لحاظ شکل ظاهری
اصطلاحات مربوط به نحوه اتصال تلفن همراه به دیگر لوازم
اصطلاحات مربوط به لوازم جانبی تلفن همراه
مارکهای معروف تلفن همراه
لوازم موردنیاز برای تعمیرات سخت افزاری
۱) ابزار باز و بسته کردن گوشی ها :
۲) ابزار برداشتن و گذاشتن قطعات :
۳) ابزار سرویس و تمیز کردن برد و قطعات :
۴٫ ابزار اندازه گیری :
۵٫ ابزار ایمنی و محافظت :
اجزاي اصلي و تشکيل دهنده تلفن همراه
تعویض قطعه های موبایل
تشخیص جهت آی سی برروی مادربرد :
بررسی قطعه ها
عیوب ال سی دی :
نكته مهم در تعویض آی سی ها
شناسایی قطعه ها:
۱- مقاومت:
۲- خازن :
۳- سلف :
باتری
تست باتری
نحوه ی شوک دادن به باتری :
نحوه تست جریان دهی باتری:
رفع مشکل عدم شناسایی سیم کارت:
انواع سیستم عامل های موبایل
گوشی های بدون سیستم عامل ، گوشی های جاوا :
سيستم‌عامل سيمبين‌ :
سيستم عامل ويندوز موبايل‌ :
ویژگی های ویندوز موبایل:
معایب ویندوز موبایل:
سيستم عامل پالم‌ :
سيستم‌عامل apple ios :
سیستم عامل بادا سامسونگ :
سیستم عامل بلک بری :
سیستم عامل اندروید گوگل
قطعات داخلی موبایل :
مقاومت:
خازن:
سلف: ( سیم پیچ)
دیود:
ترانزیستور:
:IC    ۴۱
۱- بلوک RF (Radio Frequency )
۲- بلوک AF ( Analog Frequency )
۳- بلوک Base Band
۱- بلوک RF
– آنتن:
– سوئیچ آنتن:
– فیلتر :SAW
– آی سی :RF
– آی سی: PF
VCO
بلوک: AF
آی سی Audio یا صوت:
بلوک: Base Band
آی سی: CPU
آی سی های حافظه ای:
آی سی پاور:
آی سی شارژ:
آی سی: Bluetooth
آی سی رادیو:FM

مقدمه
تعمیرات موبایل شامل آشنایی با اصول کلی و نحوه عملکرد گوشی های تلفن همراه می باشد.
همچنین آشنایی با تاریخچه تلفن -ابزار و لوازم تعمیرگاه،سری بندی گوشی ها – نقشه خوانی- شناخت بخش ها – قطعات گوشی ها وانواع سیستم عامل هاو…میباشد.
البته این نکته لازم به ذکر است که تعمیرات موبایل بدون اطلاعات الکترونیک و دانستن روابط و شناختن قطعات و مخابرات سیارمنجر به اشتباهات در تعمیرات و عدم توانایی تعمیر کار خواهد شد و تعمیرکاری در کار خود پیشرفت خواهد کرد که با علم به روابط الکترونیکی و مخابراتی بخش های مختلف یک گوشی دست به تعمیر آن بزند . زیرا گوشی تلفن همراه دستگاهی بیش از اندازه حساس ، پیشرفته و دقیق است که نمی توان به صورت تجربی و عملی تعمیرات آن را انجام داد . بنابراین در دوره های کارورزی، بخش تعمیرات موبایل زمان مفیدی است که شما به الکترونیک و مخابرات تسلط کافی داشته باشید.

تاریخچه تلفن همراه
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شگفت انگیز؛ فكر متحرك يا سيار كردن تلفن و بكارگيري آن در مكان هاي مختلف به منظور بهره گيري بيشتر از اين وسيله، از دهه ۱۹۶۰ ميلادي در كشور هاي اسكانديناوي (سوئد، نروژ، دانمارك و فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولين تلفن نقطه به نقطه به كار گرفته شد كه نقطه پرتابی در روند مخابراتي به شمار آمد و یکی دیگر از ايده های دیرینه انسان به تحقق پيوست. . اين فناوري در سال ۱۹۷۵ميلادي از سوي كشورهاي اسكانديناوي با سيستم آنالوگ به دست مصرف کننده رسید.
اولين شبكه تلفن متحرك (NMT( Nordic Mobile Telephone نيز از سوي همين كشورها راه اندازي شد. پس از آن در سال ۱۹۷۷ ميلادي كانادا اولين شبكه اطلاعات عمومي را با هدف اطلاع رساني جهاني با استفاده از كامپيوتر، ماهواره و گيرنده ها و فرستنده هاي ماكروويو به وجود آورد.
آمریکا هم در این رقابت عقب نماند و در سال ۱۹۸۳ميلادي بالاخره سيستم NMT Nordic Mobile Telephone را روانه بازار كرد.
كشور ژاپن سومین در جهان بود كه سيستم سيار خود را با ويژگي هاي دو نوع اسكانديناوي و امريكايي به نام HCMS عرضه كرد و سپس سيستم NTT با قابليت اتصال به شبكه را ايجاد نمود.

هرچند نسل اول تلفن هاي همراه در سال ۱۹۷۹ميلادي براي استفاده تجاري در امريكا و ژاپن به كار گرفته شده بود. اين تلفن ها كه از سيستم مخابرات سلولي استفاده مي كردند، بعدها تكامل پيدا كردند كه اين تكامل منجر به پيدايش نسل دوم تلفن همراه و سيستم هاي ديجيتالي شد. تكامل اين سيستم نيز كه امكان شنود در آن كمتر بود و افزايش تعداد مشتركان را به همراه داشت، باعث پديد آمدن نسل سوم تلفن همراه شد، بطوريكه ْارتباطات سيار بين المللي ۲۰۰۰ ْ ديدگاه ITU درمورد ارتباطات سيار در قرن بيست و يكم است.
انگلستان هم در سال ۱۹۸۵ ميلادي با عرضه سيستم TACS بود که به این گروه پيوست و سپس ايرلند نيز اين سيستم را پذيرفت. پس از اين تاريخ، سيستم NMT با فركانس ۴۵۰ مگاهرتز در كشورهاي دانمارك، نروژ، سوئد و فنلاند مورد استفاده قرارگرفت و این کشورها نيز به شبكه استفاده كنندگان از اين سيستم پيوستند.
هلند، لوكزامبورگ و بلژيك با تغيير جزئي، آن را پذيرفتند و در سال ۱۹۸۹میلادی، قبرس نيز به اين شبكه پيوست. در اين زمان بود كه كانادا سيستم AMPSآمريكا راپذيرفت.
درسال ۱۹۸۵ ميلادي انستيتو ETSI – EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD INSTITUTE متشكل از ۱۷كشور اروپايي درصدد طراحي و ابداع يك استاندارد مشترك براي تاسيس شبكه سلولي برآمد تا اين استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سيار ديجيتال را اجرا كند، اين استاندارد GSM نام گرفت. در حال حاضر، استاندارد GSM شامل سه سيستم است كه عملكردهاي اساسي كاملاُ يكساني دارند ولي باند فركانس آنها متفاوت است.

در سال۱۹۸۶ميلادي شبكه جهاني اطلاع رساني اينترنت، فراگيرترين شبكه اطلاع رساني بين الملل، راه اندازي شد و در سال ۱۹۸۷ ميلادي طرح باند باريك انتخاب شد و در همان تاريخ ۱۳ كشور اروپايي يادداشت تفاهمي تحت عنوان  (MOU MEMORANDUM OF UNDER STANIG) امضا كردند، مبني بر اينكه هر عضو متعهد شد تمام مشخصاتGSM  را رعايت كند.
همچنين باموافقت اين ۱۳ كشور، بازار بزرگي نيز براي فعاليت هاي تجاري دراين زمينه باز شد. با گسترش شبكه هاي اطلاع رساني عمومي در كنار شبكه هاي تلفني، نياز به يكپارچه سازي آنها در دهه ۱۹۸۰ ميلادي احساس شد و منجر به ايجاد شبكه ISDN گرديد. شبكه ISDN در پي تحقيقات و تلاش هاي دانشمندان در زمينه فناوري دستگاه هاي رقمي يا ديجيتال دردهه ۱۹۶۰میلادی بوجود آمد. در سيستم ديجيتال، ارتباط قطعات، دستگاهها و تجهيزات براساس ديجيت یا اعداد است و كار مكانيكي در آن بسيار كم و فاقد صدا و حركت انجام می شود.
ISDN شبكه رقمي خدمات مجتمع در اواسط اين دهه به منظور مطالعه به اتحاديه بين المللي ارتباطات دور ارائه شد. اين شبكه كه تا كنون درچندين كشور راه اندازي شده است، نوعي شبكه كليدي بسته اي است كه در آن، خدمات صدا و داده از طريق وسايل كليدزني (سوئيچينگ) ارائه مي شود. اين فناوري در تبادل اطلاعات با حجم بالا و كثرت تقاضا در مورد ارتباط تلفني، كامپيوترهاي مادر، پايانه هاي كامپيوتري و خدمات ديگري كه مستلزم سازگاري با شبكه هاي ديگر است، قابليت انعطاف و كارايي بيشتر و هزينه كمتري دارد.

از جمله ديگر فناوري هايي كه در دهه هاي اخير مورد استفاده قرارگرفته است، ويدئوكنفرانس وشبكه هاي چند منظور (مولتي مديا) است كه در دهه ۱۹۷۰توسط شركت ATST درنيويورك عرضه شد. در اين شبكه ها با بهره گيري از فناوري هاي سوئيچ TDM همگام باانتقال صورت بر روي يك زوج سيم ، تصوير و داده نيز منتقل مي شود در امكان كنترل از راه دور فراهم مي گردد.
IMT-2000 يك ارتباط موبايل پيشرفته براي تهيه سرويس هاي مخابراتي در مقياس جهاني، بدون در نظر گرفتن مكان شبكه و ترمينال استفاده شده است.
با يكپارچگي سيستم هاي موبايل زميني و ماهواره اي، انواع مختلفي از دسترسي بي سيم به صورت جهاني، شامل سرويسهاي موجود در شبكه مخابراتي ثابت وسرويس هايي كه براي استفاده كنندگان موبايل تعيين گرديده است، عملي شد . این سرویس استفاده از انواع ترمينال هاي موبايل را كه با شبكه هاي زميني يا ماهواره اي در ارتباط مي باشند و همچنين ترمينال هايي را كه براي كاربري ثابت و يا سيار طراحي شده است، امكان پذير مي نمايد.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

9000 تومان – خرید

تحقیق مقاله درباره نقش اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی

 

 

 • نام فایل: نقش اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی
 • شناسه کالا: ۱۰۰۹۲
 • حجم فایل: ۰۰ کیلوبایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۱۴ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • توضیحات ۴: این تحقیق برای معلمین عزیز نیز بسیار مناسب می باشد
 • قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

 

عناوین فهرست

مقدمه
چکیده
اعتماد به نفس چیست ؟
نشانه های جسمی و رفتاری ضعف اعتماد به نفس
نقش والدین
نقش عوامل دیگر در تقویت اعتماد به نفس
نقش عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
یافته های تحقیقاتی پیرامون تأثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی
رهنمودهای کلی برای بالا بردن عزت نفس کودکان و نوجوانان
نتیجه گیری
منابع

نقش اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی
مقدمه
هر معلمی شاید این تجربه را داشته باشد که وقتی برای اولین بار وارد کلاس می شود و سوال هایی را می پرسد ، بعضی از دانش آموزان بلافاصله دست بلند می کنند و داوطلب پاسخگویی می شوند و پاره ای خاموش می نشینند و فقط با نگاه و دقت ، جریان کلاس را دنبال می کنند . این داوطلب ها همیشه هم جواب سوال ها را به درستی نمی دانند ، ولی جرأت داوطلب شدن را دارند . بعد از اولین امتحان رسمی کتبی ، معلم تازه پی می برد که تعدادی از بالاترین نمره ها به بعضی از شاگردان خاموش تعلق دارند ؛ شاگردانی که شهامت ابراز وجود شفاهی ندارند ؛ می ترسند جواب سوال ها را غلط بدهند و آبرویشان نزد دیگران برود . در واقع به خود اتکا ندارند . آن ها پس از هر بار که جواب صحیح معلم به سوالی را می شنوند ، در دل افسوس می خورند که چرا داوطلب پاسخگویی نشدند ؛ چون جواب صحیح سوال را می دانستند . این نوع دانش آموزان در امتحانات شفاهی عملکرد ضعیف تری نسبت به امتحان های کتبی دارند . یکی از مهم ترین عوامل در این عملکرد دانش آموزان ، ضعف اعتماد به نفس در آن هاست .

چکیده
موضوع اعتماد به نفس در سنین کودک و همچنین نوجوانان بسیار مهم میباشد بطوریکه در شکل گیری شخصیت و پیشرفت تحصیلی و آینده کودک و نوجوان نقش بسزایی دارد. با بررسی راههای افزایش و کاهش آن میتوان اعتماد به نفس را در کودکان افزایش داد و از کاهش آن در افراد و کودکان جلوگیری کرد. با مطالعه و مرور پیشینه تحقیق در مورد اعتماد به نفس مخصوصا در سنین کودکی و نوجوانی و با تجزیه و تحلیل این مطالعات به ارتباط و نقش مهم خانواده در ارتباط با موضوع اعتماد به نفس در کودکان پی برده و همچنین مراکز آموزشی و مربیان مربوطه تاثیر مهمی در شکل گیری اعتماد به نفس و یا حتی کاهش و از بین رفتن آن دارند .

اعتماد به نفس چیست ؟
در« واژه نامه ی روان شناسی » ساده ترین تعریفی که برای « اعتماد به نفس » ارائه شده ، چنین است : « اعتماد به نفس عبارت است از اعتقادی که شخص به خود و به توانایی ها ، مهارت ها و سایر قابلیت های خود دارد . »
بنا براین تعریف ، برای دست یافتن به اعتماد به نفس ، فرد ابتدا نیازمند شناختن توانایی ها و سایر ویژگی های ارزشمند خود است . ضعف اعتماد به نفس در فرد بر رفتار اجتماعی و پیشرفت تحصیلی او اثر می گذارد و باعث کمرویی و عملکرد نا مطلوب او در امتحانات شفاهی و کتبی می شود .

نشانه های جسمی و رفتاری ضعف اعتماد به نفس
افرادی که اعتماد به نفس کمی دارند ، معمولاً دچار لرزش خفیف دست و گرفتگی عضلات می شوند . قیافه ی به طور معمول نگران و غمگین است . به ظاهر خود اهمیت نمی دهند ، با صدایی ضعیف که حاکی از اطمینان نداشتن به خود است ، سخن می گویند و چشمانی بی فروغ دارند . از نظر رفتاری هم حساس ، زود رنج ، کمرو و گوشه گیر می شوند و دائم از خود و اطرافیان انتقاد می کنند . گاهی نیز بر عکس حالتی تهاجمی و خشونت آمیز دارند و رفتار آن ها همراه با زور گویی و پر توقعی است .
متکبر و حراف بودن ، غلو کردن ، تحقیر کردن و عیب جویی از دیگران ، خود را مبرا از اشتباه دانستن ، نداشتن ثبات رأی ، داشتن تشویش و نگرانی ، احساس بی لیاقتی ، نالیدن از مشکلات به طور دائم ، بد شانس دانستن خود ، بدبینی و کمال طلب بودن ، همه از جلوه های گوناگون ضعف اعتماد به نفس هستند .
اعتماد به نفس نیز مانند سایر جنبه های رشد فرد ، تحت تأثیر بافتی قرار می گیرد که فرد در آن زندگی و رشد می کند . در سال های اولیه زندگی ، مهم ترین بافت ، «خانواده » است .
با رشد فرد ، به جز خانواده ، عوامل دیگری مانند : همسالان ، مدرسه ، اجتماع ، ارزش های فرهنگی و آموزش های دینی نیز تأثیر خود را نمایان می سازند .

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

2500 تومان – خرید

پایان نامه تحقیق مقاله پروژه درباره وب معنایی

 

 

 • نام فایل: وب معنایی
 • شناسه کالا: ۱۰۰۹۱
 • حجم فایل: ۲٫۳۸ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۵۵ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب
اظهار نامه :
تشکر و قدردانی
چکيده :
فصل ۱
(مقدمه)
۱- طرح مساله
۱-۲ تفاوت انسان و ماشین
۱-۳ چرا وب معنایی؟
۱-۳-۱ ساختار گزارش فنی
۱-۳-۲ وب معنايي
۱-۳-۳ تاريخچه سمانتيک وب
۱-۳-۴ وب معنايي چيست؟
۱-۴ اسناد XML جهت دامنه اي خاص:
۱-۴-۱ طبقه بندي و اسناد با واژگان آميخته:
۱- ۴-۲ آنتالوژي وقوائد:
۱-۵ معماري يا ساختار وب معناي
۱-۵-۱-آدرسهاي منحصر به فرد نشانگر متحدالشكل منبع  (URI) و (Unicode)
۱-۵-۲ فرانماها- فرانماي زبان نشانه گذاري توسعه پذير XML
۱-۵-۳- چارچوب توصيف منبع و فرانماي چارچوب توصيف منبع (RDFS),(RDF)
۱-۵-۴فرهنگ لغات هست شناسي(آنتالوژي)
۱-۵-۵لايه منطق
۱-۵-۶ لايه اثبات
۱-۵-۷ اعتماد
۱-۶ آنتالوژي
۱-۶-۱ عناصر آنتولوژي
۱-۶-۲ نحوه ي ايجاد انتالوژي
۱-۶- ۳ زبانهاي بيان آنتالوژي
۱-۷- نقش آنتالوژي ها در تحقق وب معنايي
۱-۸- جستجو در وب معنايي

فصل ۲
(وب سرویسهای معنایی)
وب معنایی
۲-۱- وب سرويسهاي معنايي
۲-۲- نمونه اي از زبان سرويسهاي معنايي
۲-۳- ترکيب وب سرويسهاي معنايي
۲-۴ اهداف وب معنایی
۲-۵ هستی شناسی Ontology
۲-۶ – منطق Logic و اثبات Proof
۲-۷ دیدگاه ها و رویکردها

فصل ۳
(کنترل دسترسي در وب معنايي)
وب معنایی
فصل ۴
(نمونه هايي از کاربرد وب معنايي)
۴-۱ کاربرد وب معنایی در سه محور اصلی
۴-۲مثالی بر کاربردهای عملی وب معنایی
۴-۳- يک مورد بررسي شده ي وب معنايي در محيط قضايي
۴-۴ مواردي ديگر از نمونه هاي وب معنايي
۴-۵- تازه هاي وب معنايي

فصل ۵
(نکاتي در مورد آينده وب معنايي)
۵-۱ آینده
۵-۲ موج معنايی وب

فصل ۶
(نتیجه گیری)
مراجع

فهرست شکل ها
شکل۲-۱: پيشنهاد آقاي برنرزلي در مورد وب [ ۶]
شکل ۲-۲ سطوح هوشمندی داده[۶]
شکل ۳-۲ سطوح وب معنايي
شکل۲-۴: سه تايي در [۶] RDF
شکل ۲-۵- رابطه ي رده بندي، هست شناسي و پايگاه دانش[۹]
شکل ۶-۲: نمايي از هستان شناسي هاي موجود[۳]
شکل ۷-۲- متدلوژي ايجاد آنتالوژي[۶]
شکل ۸-۲: گراف مربوط به yu-yu ma در وب معنايي[۶]
شکل ۹-۲: گراف مربوط به erice miller در وب معنايي[۶]
شکل ۱-۳: شکل [۱۴] OWL-S    ۳۲
شکل ۱-۵: معماري کلي سيستم [۱۵] Iuriservice
شکل ۲-۴- معماري سيستم FAQ در [۳] Iuriservice
شکل۵-۱: موج وب معنايي[۱۷]
شکل ۵-۲: حجم سرمايه گذاري بر روي وب معنايي از لحاظ نوع[۹]
شکل ۵-۳ حجم سرمايه گذاري بر روي وب معنايي از لحاظ منطقه پوشش[۹]
شکل ۴-۵: نحوه ظهور استانداردهاي سمانتيک وب[۹]
شکل ۵-۵- نحوه ارتباط مرحله هاي توسعه سمانتيک وب[۹]

 

چکيده :
روند رو به توسعه ی تکنولوژی در دهه های اخیر باعث جمع شدن انبوهی از اطلاعات شد که این فزونی اطلاعات ایجاب میکند تا ما مدیریت صحیح اطلاعات ویک پارچگی اطلاعات را سر لوحه ی کارمان قرار دهیم.برای نیل به این هدف نیاز به اطلاعات وپردازش های مفهومی داریم به طوری که ماشین ها نیز توانایی فهم اطلاعات را داشته باشند.درواقع هدف اصلی وب معنایی   نیز همین است در گزارش  پیش رو بر آن هستیم که وب معنایی را مورد بررسی قرار دهیم (web Semantic)

کلمات کليدی: وب معنايي، ساختار وب معنايي،آنتالوژي،تازههاي وب معنايي

فصل ۱
(مقدمه)
 
۱- طرح مساله
وب يک محيط اطلاعاتي است که در آن با استفاده از تکنولوژيها، امکان نگهداري، ارايه و تبادل اطلاعات به وجود آمده است. وب در ابتدا تنها دارندهي اطلاعاتي بود که بيشتر شکل متني داشتند و در اين وب اطلاعات بصورت استاتيک موجود بود و عموم کاربران، فقط نقش خوانندهي صفحات وب را داشتند.در اين دوره از وب داراي امکاناتي از قبيل قراردادهاي انتقال براي تبادل اطلاعات بوديم. در جريان رشد و تکامل وب، با ايجاد اتصالات فرامتني  ، امکان کاوش در وب و ايجاد اتصالاتي بين محتويات آن هم فراهم شد. سپس با ظهور زبان هايي مانند، XMLامکان افزودن اطلاعات معنايي علاوه بر آنچه پيش از اين تنها براي قالب بندي و نمايش اطلاعات وجود داشت، ايجاد شد. اين گونه اطلاعات قابليت درک ماشين از اطلاعات موجود در وب را به دنبال داشت و امکان تعامل عامل   هاي غير انساني را نيزکه پيش از اين تنها توانايي جمعآوري اطلاعات را داشتند، در وب فراهم آورد.
در حقيقت، وب معنايي بسط و توسعهاي بر وب کنوني است که کامپيوتر و افراد را قادر ميسازد که با يکديگر همکاري بهتري داشته باشند. ايدهي کار، داشتن دادهها روي وب به صورت خوش تعريف و متصل است، تا بتوان از آن براي يکپارچه سازي، خودکارسازي، کشف و استفادهي مجدد از دادهها، از طريق انواع مختلف کاربردها استفاده کرد. در وب اوليه عوامل غيرانساني، درکي از اطلاعات گردآوري شده نداشته و آن مطالب برايشان قابل پردازش نبود.در واقع وب معنايي، تکاملي از وبي است که مجموعه اسناد قابل فهم براي انسان را به قابل فهم براي ماشين تبديل کرده است و در نتيجه قابليت همکاري ميان کاربردهاي وب را افزايش داده است. وب معنايي يک معماري جديد براي
گسترهي جهاني وب به شمار مي رود، که محتويات وب سنتي را با معنايي رسمي و قابل فهم توسط ماشين کنار هم قرار مي دهد. انگيزهي اصلي براي وب معنايي، افزايش خودکارسازي . پردازش اطلاعات وب و بهبود تعاملات و همکاري ميان سيستمهاي اطلاعاتي بود.[۱]
وب معنايي، مجموعه اي از زبانها و ابزارها را براي پردازش ماشيني اطلاعات ذخيره شده درون وب در بر مي گيرد.
اطلاعات ارايه شده در وب معنايي بايد داراي پويايي کامل باشند تا بتوان از قابليت هاي وب معنايي به طور کامل استفاده نمود. بنابراين ارايه معنايي داده ها و پويايي، دو خصيصه اصلي وب معنايي مي باشند که در فصل هاي بعد توضيحات کاملتري خواهيم آورد.

۱-۲ تفاوت انسان و ماشین
یکی از مسائل اساسی در بحث وب معنایی نوع نگرش به داده ها است. نکته اساسی و مهم این است که انسان هازبان ماشین و ماشین ها زبان انسان را نمی فهمند به این ترتیب نه تنها انتقال اطلاعات میان انسان و ماشین امکان پذیر نیست بلکه ماشین ها نیز در انتقال اطلاعات میان خود با مشکلات فراوانی روبه رو هستند ایده وب معنایی برای رفع این مشکل متولد شد تیم برنرزلی و دوستانش با نگرش به این هدف وب معنایی را چنین معرفی می کنند وب معنایی شاخه ای از وب فعلی است که در آن به اطلاعات معانی دقیقی تخصیص داده شده است به گونه ای که کامپیوترها و انسان ها بتوانند با یکدیگر به صورت مشترک به کار بپردازند.
این تعریف از چندین جنبه مهم است نخست آن که وب معنایی شاخه ای از وب فعلی است و به آرامی جایگزین آن خواهد شد دوم این که در وب معنایی به ازای هر داده تعدادی معنای مناسب به آن تخصیص داده می شود سوم این که هدف انجام اعمالی است که به وسیله انسان و ماشین به صورت مشترک انجام شود توجه داشته باشید که در اینجا نوع عمل مد نظر نیست و برای نوع مشارکت محدودیتی در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب این تعریف می تواند دامنه بسیار بزرگی را شامل شود.

۱-۳ چرا وب معنایی؟
وب معنایی یک فناوری واحد برای پاسخگویی به یک نیاز واحد نیست، به عبارت دیگر چندین فناوری مختلف در کنار یکدیگربا ارتباطی مشخص منجر به طراحی سیستمی می شوند که می تواند پاسخگوی طیف وسیعی از نیاز های دنیای (آی تی) امروز باشد.
انگیزه اصلی برای وب معنایی، افزایش خودکارسازی پردازش اطلاعات وب و بهبود تعاملات و همکاری میان سیستم های اطلاعاتی بود
یکی از مسائل اساسی در بحث وب معنایی نوع نگرش به داده ها است. به عنوان مثال وقتی شما به یک سایت مراجعه می کنید، تصویری که از سایت می بینید با تصویری که توسط ماشین از این صفحه دیده می شود متفاوت است و ماشین کد اجرایی این صفحه را می بیند. نکته اساسی و مهم این است که انسان ها زبان ماشین و ماشسن ها زبان انسان رانمی فهمند. به این ترتیب نه تنها انتقال اطلاعات میان انسان و ماشین امکان پذیر نیست، بلکه ماشین ها نیز در انتقال اطلاعات میان خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند. ایده وب معنایی برای رفع این مشکل متولد شد.

۱-۳-۱ ساختار گزارش فنی
در ادامه ي اين گزارش ابتدا در فصل ۲ به تعريف و ساختار وب معنايي خواهيم پرداخت. در فصل ۳ صحبت از جستجو در وب معنايي خواهد شد. در فصل ۴ در مورد وب سرويسهاي معنايي مي پردازيم. در فصل ۵ در ارتباط با کنترل دسترسي در وب معنايي توضيحاتي خواهيم آورد. در فصل ۶ نمونه هايي از وب معنايي معرفي خواهد شد. در فصل ۷ نکاتي در ارتباط با آينده ي وب معنايي خواهيم آورد. در فصل ۸ نتيجه گيري از مبحث خواهيم داشت.

۱-۳-۲ وب معنايي
با توجه به گسترش اطلاعات در وب و نيازهاي جديد،به اين نتيجه رسيدهايم که تکنيک هاي موجود در وب پاسخگوي ما به طور کامل نخواهد بود.در وب کنوني گرچه انتشار و ذخيره اطلاعات کاري سهل و آسان است ولي ما در بازيابي و استفادههاي بعدي به مشکلاتي بر خواهيم خورد.[۲]
وب تاکنون در مسير توليد، ذخيره و نمايش اطلاعات موفق بوده است، اما بازيابي و پردازش اطلاعات به علت بي معني و غير قابل پردازش بودن صفحات وب براي ماشينها هنوز به عنوان يک مشکل باقي مانده است.
وب معنايي جوابگوي خوبي براي اينگونه از مشکلات است که هدف آن در اختيار گذاشتن اطلاعات در وب بصورتي است که نه تنها قابل فهم براي انسان است بلکه ماشينها نيز توانايي فهم آن را دارند.
وب معنايي وبي است حاصل از تزريق معنا به وب عادي که در آن رايانه ها ميتوانند از شبکه اي گسترده از داده ها استفاده کرده، آنها را تعبير، تحليل و پردازش کنند و به کاربر ارائه نمايند. اين امر ممکن است از بازيابي اسناد گرفته تا جمع بندي عناصر برنام هاي مختلف براي خلق يک نر مافزار کاربردي را در بر گيرد.[۳]

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

11000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه درباره سیستم عامل های موبایل

 

 • نام فایل: سیستم عامل های موبایل
 • شناسه کالا: ۱۰۰۹۰
 • حجم فایل: ۵٫۹۹ کیلوبایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی، همراه با عکس و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

 

فهرست

مقدمه ای بر ایجاد سیستم عامل ها
گوشی های بدون سیستم عامل ، گوشی های جاوا :
انواع سیستم عامل های موبایل :
گوشی های فاقد سیستم عامل
● Java:
● Black Berry:
گوشی های دارای سیستم عامل
تاریخچه‌ کامل سیستم‌ عامل اندروید:
نقطه آغاز
ویژگی‌های اولیه T MOBILE G1 نسخه از اندروید عبارتند از:
پنجره‌ی اعلانات:
ویجت‌های صفحه خانه:
یکپارچه‌سازی با سرویس پست الکترونیکی جیمیل:
فروشگاهی به نام اندروید مارکت:
اندروید ۱٫۱
وقت دسر فرارسید: نسخه ۱٫۵ یا “کیک یزدی”
صفحه‌کلید مجازی:
ویجت‌های قابل توسعه:
بهبود کلیپ‌بورد(Clipboard) :
ضبط و بازپخش ویدئویی:
و قابلیت‌های بیشتر:
نسخه ۱٫۶ یا «پیراشکی»
نسخه ۲٫۰ یا «نان خامه‌ای»
پشتیبانی از حساب‌های چندگانه:
قابلیت ناوبری نقشه گوگل:
دسترسی سریع به اطلاعات تماس:
ارتقای صفحه کلید مجازی:
بازسازی برنامه مرورگر:
نسخه ۲٫۱ با همان نام «نان خامه‌ای»
کاغذ دیواری‌های زنده (Live Wallpapers):
قابلیت تبدیل گفتار به متن:
قفل جدید صفحه‌:
نسخه ۲٫۲ یا «ماست بستنی»
نسخه ۲٫۳ یا «نان زنجبیلی»
اندروید ۲٫۳ شامل ترکیبی خوب از قابلیت‌های جدید ذیل بود:
کنترل بیشتر بر قابلیت کپی/چسباندن:
صفحه‌کلید پیشرفته:
ابزارهای بهتر برای مدیریت دستگاه و کارایی بالاتر باتری:
پشتیبانی از دوربین مکالمه تصویری:
نسخه ۳٫۰ یا «شانه‌ عسل»
جایگزینی تم رنگی آبی به جای سبز:
بازطراحی صفحه خانگی و محل قرارگیری ابزارک‌ها:
مرگ دکمه‌های فیزیکی:
بهینه‌سازی قابلیت چندوظیفه‌ای:
نمونه‌ای تازه از چینش برنامه‌ها:
نسخه ۴٫۰ یا «ساندویچ بستنی»
ارتقای صفحه خانگی:
قابلیت Android Beam:
قفل تشخیص چهره:
تحلیل میزان استفاده از پهنای باند:
برنامه‌ی جدید تقویم و مدیریت ایمیل:
نسخه ۴٫۱ یا “آبنبات پاستیلی”
Google Now ویژگی بسیار مهمی است در نسخه ۴.۱ اندروید معرفی شد
بازطراحی فونت Roboto:
توسعه و دستورپذیری بخش اعلانات:
انعطاف‌پذیری ویجت‌ها:
پیش‌بینی متون:
اندروید ۴٫۲ با همان نام آبنبات پاستیلی
اتصال بی‌سیم به تلویزیون از طریق Miracast
ژست‌های تازه کی‌برد
عکاسی پاناروما
استفاده چندکاربر از یک تبلت
اندروید ۴٫۳ آبنبات پاستیلیW
اندروید ۴٫۴ کیت‌کت
اندروید ۵ آبنبات چوبی
تغییرات ظاهری انقلابی
بازطراحی نوار اعلانات و صفحه قفل
کیبورد جدید
بازطراحی منوی تنظیمات
Overview
Interruptions
خدانگهدار Dalvik…  سلام ART
عمر باتری بهتر
اندروید ۵٫۱ آبنبات چوبی
Interruptions و حالت سایلنت
پنل اطلاع‌رسانی‌ها و تنظیمات سریع
Screen Pinning
پشتیبانی از دو سیم کارت
بهبود کیفیت صدای مکالمه
اندروید ۶ مارشمالو
عمودی شدن اسکرول در اپ دراور و اضافه شدن Favorite tray
Google now on tap
امکان کم و زیاد کردن صدای بخش‌های مختلف به صورت جداگانه
امکان تغییر آیکون‌های موجود در بخش نوار اعلانات
اضافه شدن پشتیبانی از حسگر اثر انگشت و اندروید پی به صورت پیش‌فرض
ویندوز فون
مشخصات فنی ویندوز فون
ويندوز تلفن مايكروسافت
ویژگی های ویندوز موبایل:
معایب ویندوز موبایل:
ویندوز موبایل چیست؟
نسخه های مختلف ویندوز موبایل:
شرکت های سازنده
زبان های توسعه دهنده
بلوتوث
Delivery
تاریخچه سیستم عامل اپل iOS
تعریف جدید از گوشی لمسی
مرورگر Safari –  مرورگری آشنا برای کاربران دستکتاپ
بروز رسانی ۱٫۱٫۳ و ۱٫۱٫۱ iPhone OS
بروز رسانی ۲ iPhone OS
بروز رسانی ۲٫۲ و ۲٫۱ iPhone OS
بروز رسانی ۳ iPhone OS
بروز رسانی ۳٫۱ iPhone OS
بروز رسانی ۳٫۲ iPhone OS مخصوص آی پد
بروز رسانی ۴ iOS
بروز رسانی ۴٫۳ – ۴٫۲٫۵ – ۴٫۲٫۱ – ۴٫۱ iPhone OS    ۶۷
بروز رسانی ۵ iPhone OS
بروز رسانی ۶ iPhone OS
بروز رسانی ۷ iPhone OS
بروز رسانی ۸ iPhone OS
بروز رسانی ۹ iPhone OS
اندروید یا iOS
● سیستم عامل Palm:
سیستم عامل میگو    ۶۷
سیستم عامل سیمبین
مشخصات فنی سیمبین
سیستم عامل RIM بلك‌بري
سیستم عامل بادا
سیستم عامل اوبونتو
سيستم عامل لينوكس‌
آشنایی با تاریخچه سیستم عامل لینوکس (Linux)
● کودک جدید در افق:
● مقایسه و توسعه:
● توکس پنگوئن : نشان عزیز لینوکس:
سيستم‌عامل OSX

مقدمه ای بر ایجاد سیستم عامل ها
روند رو به گسترش تولید سیستم های عامل جدید و هوشمند برای گوشی های تلفن همراه باعث تبدیل موبایل از یک وسیله ارتباطی ساده به یک رایانه جیبی با کاربرد های متنوع شده است.
طی سال های اخیر با افزودن قابلیت دسترسی به اینترنت در گوشی های تلفن های همراه ، رقابت برای ساخت سیستم های عامل جدید و هوشمند برای موبایل ها نیز گسترش یافته است. اکنون گوشی های تلفن همراه با استفاده از سخت افزار های پیچیده و نرم افزار های پیشرفته گوناگون وارد عصر جدیدی از حیات خود شده اند

اولین بار که تلفن همراه به بازار آمد و ارتباط افراد در تمامی نقاط بدون استفاده از برق و خطوط کابلی عادی تلفنی برقرار شد، بسیاری دچار شگفتی شدند.کمتر کسی تصور می کرد روزی موبایل ها قابلیت تصویربرداری و عکسبرداری پیدا کنند.
در ابتدا از تلفن همراه تنها برای ارتباط عادی تلفن ی استفاده می شد اما با گذر زمان قابلیت های دیگری نیز به این دستگاه ارتباطی افزوده شد و پس از چند سال دیگر برقراری ارتباط آنالوگ کلامی تنها ویژگی موبایل نبود و دارندگان این دستگاه می توانستند با استفاده از دوربینی که در گوشی های تلفن همراه تعبیه شده بود عکس بگیرند و بعدها قابلیت فیلمبرداری نیز به آن افزوده شد.
به موازات این تغییرات گوشی های تلفن همراه صاحب قابلیت اجرا و ارسال پیام های کتبی کوتاه موسوم به اس ام اس (پیامک) نیز شدند و به مرور نیز ارسال تصاویر با اینفرارد و سپس با بلوتوث از طریق یک موبایل به موبایلی دیگر فراهم شد.
اما با گسترش روزافزون فناوری های رایانه ای و فناوری اطلاعات و کاربرداینترنت در زندگی افراد، سازندگان گوشی های تلفن همراه و سایر شرکت های بزرگ ساخت نرم افزار های کامپیوتری مانند مایکروسافت به فکر ساخت و طراحی سیستم های عامل برای موبایل افتادند.
در پی این تصمیمات، شرکت های مطرح ساخت گوشی های تلفن همراه نسل های دوم و سوم گوشی های خود را عرضه کردند. این گوشی ها دارای امکانات سخت افزاری بیشتری بودند که شامل پردازنده، حافظه و دیسک سخت بود و تقریبا به صورت یک رایانه کوچک طراحی شده بود.
در این زمان بود که این شرکت ها به اهمیت نرم افزار در این گوشی ها پی برده و رقابت نرم افزاری در کنار رقابت سخت افزاری شروع شد. مایکروسافت یکی از شرکت هایی بود که قبلا روی سیستم عامل رایانه های جیبی خود کار کرده و ویندوز سی ای  CEرا به همین منظور طراحی کرده بود. این ویندوز قابلیت این را داشت که روی موبایل ها نیز نصب شود.
بعد از رسمیت یافتن تلفن های همراه نسل جدید، شرکت های مطرح در این صنعت که به مشکلات بی شمار سیستم عامل سی ای پی برده بودند و نمی خواستند نرم افزار این صنعت را در انحصار یک شرکت نگه دارند با همکاری هم، سیستم عامل جدیدی برای موبایل ها به وجود آوردند که سیمبیان نام گرفت. البته رقبای دیگری نیز مثل سیستم عامل لینوکس در این صنعت وجود دارند. در اصطلاح به موبایل هایی که از این سیستم عامل ها استفاده می کنند تلفن های همراه هوشمند  (Smartphone) گفته می شود..

گوشی های بدون سیستم عامل ، گوشی های جاوا :
تا همین چند سال اخیر واژه سیستم عامل در بین گوشی های تلفن همراه معنا و مفهوم خاصی نداشت . یعنی گوشی های تلفن همراه از سیستم عامل خاصی استفاده نمی کردند و شاید صحیح تر بتوان گفت سیستم عاملی برای گوشی های تلفن همراه وجود نداشت ! اما به مرور با پیشرفت سرسام آور دنیای فن آوری موبایل سیستم های موبایلی که قبلا وجود داشت نام گرفتند . یعنی اینکه با به وجود آمادن سیستم عامل های مختلف واژه ای به نام گوشی های بدون سیستم عامل بوجود آمد .

این نوع از گوشی ها از نظر ساختار نرم افزار جزو ساده ترین نوع گوشی های تلفن همراه هستند . به صورت غیر تخصصی می توان آنها را در سه گروه زیر دسته بندی کرد :
۱- گوشی های ساده بدون سیستم که قابلیت ساپورت نرم افزار ندارند ، از امکاناتی چون دوربین و … نیز برخوردار نیستند: نوکیا ۱۲۰۰ ، ۱۱۰۰ ، و …
۲- گوشی های ساده بدون سیستم عامل که قابلیت ساپورت نرم افزار های مخصوص تولیدی فقط توسط سازنده را دارند ، گاها از دوربین و … نیز در سطح پایین برخوردار هستند: نوکیا ۶۰۲۰ و تعدادی از گوشی های سامسونگ و موتورلا و . . .
۳- گوشی های بدون سیستم عامل که قابلیت نصب تم های مخصوص ، بازی ها و نرم افزار های جاوا را دارند ، دارای دوربین عکاسی گاها با کیفیت بسیار بالا نیز هستند. در بین عموم مردم به گوشی های جاوا معروف هستند. مانند اکثر گوشی های سونی اریکسون : w810 , k750 , w770 نوکیا : ۶۵۰۰ , ۵۳۱۰ و …
سه نوع بالا اگر چه در دسته بندی گوشی های بدون سیستم عامل قرار دارند ( سیستم دارند، در واقع سیستم ها کاربری ساده ویژه کارخانه برای گوشی) اما مسلم است نوع سوم تفاوت ها و گستردگی های بسیار زیادی را با دو نوع اول دارند و امروزه نیز قسمت بزرگی از بازار را تشکیل می دهند و در واقع گوشی های با کاربری فقط ضروری نام گرفته اند .
انواع سیستم عامل های موبایل :
سیستم عامل سیمبین                   (Symbian OS)
سیستم عامل لینوکس                    (LinuX)
سیستم عامل پالم                         (paLm)
سیستم عامل بلک بری                   (BlaCk Berry)
سیستم عامل  ویندوز موبایل             (WindoS MObiLe)
سیستم عامل مک آی ا و اس (اپل)   (appLe MaC iOS)
سیستم عامل آندروید گوگل             (AndrOid)
سیستم عامل بادا                         (Bada)
سیستم عامل میامو                       (MaemO)
سیستم عامل  میگو                       (MeeGo)
سیستم عامل لینوکس                    (LinuX)
با توجه به امکانات مشترک و فراوانی که بیشتر گوشی های امروزی دارا هستند، (مانند امکان عکاسی و فیلمبرداری، پخش صوت و تصویر، ضبط صدا، منشی تلفنی و…) شاید بتوان اصلی ترین تمایز آنها را در سیستم عامل آنها دانست. در یک دسته بندی کلی گوشی های تلفن همراه یا دارای سیستم عامل هستند و یا نیستند. که در صورت نداشتن سیستم عامل به احتمال زیاد دارای یک Platform می باشند.

پس می توان گوشی های تلفن همراه را در دو گروه زیر قرار داد:
۱) دارای سیستم عامل
۲) فاقد سیستم عامل

گوشی های فاقد سیستم عامل
این دسته از گوشی ها را می توان به دو گروه زیر تقسیم کرد:
● Java:
این قبیل از گوشی ها به دلیل استفاده از یک Platform ساده ،قابلیت پشتیبانی نرم افزاری را ندارند. گوشی هایی که براساس Java Platform طراحی شدند، بیشترین فراوانی را در بین گوشی ها دارا هستند.
● Black Berry:
این نوع از Platform بیشتر در کشورهای اروپایی و امریکایی کاربرد دارد. تعداد گوشی های موبایل موجود در بازار ایران که براساس این Platform طراحی شده اند بسیار کم است.
گوشی های دارای سیستم عامل
تاریخچه‌ کامل سیستم‌ عامل اندروید:
سیستم‌عامل اندروید گوگل در این ۷ سالی که از تولد آن گذشته، مراحل رشد و دگردیسی متعددی را پشت سر گذاشته است. از اولین تجربه‌ی آن در گوشی G1 گرفته تا حضور در گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های رنگارنگ امروزی که همه جا می‌توان نشان سبز رنگ و دوست‌داشتنی اندروید را مشاهده کرد.
در این پروژه می‌خواهیم به سیستم‌عامل اندروید و تاریخچه آن نگاه موشکافانه‌تری داشته باشیم.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

21000 تومان – خرید

تحقیق مقاله پروژه در مورد ويروسهاي كامپيوتري و روش انتقال آنها

 

 • نام فایل: ويروسهاي كامپيوتري و روش انتقال آنها
 • شناسه کالا: ۱۰۰۸۹
 • حجم فایل: ۱٫۷ مگابایت
 • فرمت: word , PDF
 • سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۳۲ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
 • توضیحات ۱: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)
 • توضیحات ۲: پیشنهاد میشود از خرید این فایل از دیگر سایت های فروش پروژه های دانشجویی خوداری کنید زیرا این تحقیق را بصورت خام ، بدون ویرایش و بدون ویراستاری به شما عرضه می نمایند
 • توضیحات ۳: این تحقیق توسط مدیر سایت مرتب، صفحه بندی، فهرست گذاری، ویرایش شده و سایز صفحات آن تنظیم شده است و آماده ارائه به اساتید می باشد
 • قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

 

فهرست

چكيده
۱-  ويروسهاي كامپيوتري
انواع ويروسها:
ويروسهاي بوت سكتور:
ويروسهاي فايل يا برنامه:
ويروسهاي ماكرو:
ويروسهاي چند بخشي:
چگونگي آلوده شدن داده ها:
۲- چگونگي تشخيص آلودگي به ويروس
۴- چگونه از سيستم خود محافظت محافظت كنيم؟
۵- انواع پيوستهاي ويروس كه مي توانند خطرناك باشند
۶- انواع ويروس
۷-  ۱۰ ويروس شايع در شش ماه اول سال ۲۰۰۱
ويروس Magister
روش تخريب وسرايت:
ويروس W32.nimda.A@mm
روش تخريب وسرايت:
ويروس RED CODE  و گونه جديد آن
روش تخريب وسرايت:
ويروس WORM  BADTRANS.B
روش تخريب وسرايت:
ويروس LOVE BUG
روش تخريب وسرايت:
ويروس NakedWife
روش تخريب وسرايت:
ويروس NATAS
روش تخريب وسرايت:
ويروس kill98.trojan
روش تخريب وسرايت:
ويروس w32/ska2k.worm
روش تخريب وسرايت:
ويروس win2000.install
روش تخريب وسرايت:
ويروسW95/MTX يا (I-WORM.MTX)
روش تخريب وسرايت:
روش تخريب وسرايت:
ويروس PE_ELKERN.A
روش تخريب وسرايت:
ويروس Melissa.U
روش تخريب وسرايت:
ويروس MIGRAM
روش تخريب وسرايت:
ويروس Nimda.E (گونه جديد ويروس Nimda()
روش تخريب وسرايت:
منبع

 

چكيده
با توجه به گستردگي و اهميت محيط هاي اطلاع رساني شناخت ويروسهاي كامپيوتري در جمهوري اسلامي ايران لازم است تا پشتيباني اين سيستمها در حال و آينده مشخص باشد.  اين ويروس معمولا زماني انتقال مي يابد كه يك فلاپي آلوده در درايو باقي بماند و سيستم با آن راه اندازي شود. ويروس از بوت سكتور فلاپي آلوده خوانده شده و در ركورد راه اندازي اصلي هارد ديسك نوشته ميشود. هنگامي كه سيستم شما از طريق هارد ديسك راه اندازي ميشود، بوت سكتوراصلي اولين محلي است كه خوانده ميشود. بدين ترتيب هر زمان كه كامپيوتر راه اندازي ميشود، ويروس در حافظه سيستم بارگذاري ميشود.

۱-  ويروسهاي كامپيوتري
انواع ويروسها:
ويروسهاي كامپيوتري به چهار دسته كلي تقسيم ميشوند: ويروسهاي فايل يا برنامه، ويروسهاي ماكرو، ويروسهاي چند بخشي(multipartite)، ويروسهاي بوت سكتور.
ويروسهاي بوت سكتور:
اين ويروس معمولا زماني انتقال مي يابد كه يك فلاپي آلوده در درايو باقي بماند و سيستم با آن راه اندازي شود. ويروس از بوت سكتور فلاپي آلوده خوانده شده و در ركورد راه اندازي اصلي هارد ديسك نوشته ميشود. هنگامي كه سيستم شما از طريق هارد ديسك راه اندازي ميشود، بوت سكتوراصلي اولين محلي است كه خوانده ميشود. بدين ترتيب هر زمان كه كامپيوتر راه اندازي ميشود،ويروس در حافظه سيستم بارگذاري ميشود.
ويروسهاي فايل يا برنامه:
قطعاتي از كدهاي ويروسي هستندكه خود را به برنامه هاي اجرايي متصل ميكنند ودر زمان اجراي برنامه آلوده،ويروس به حافظه سيستم شما منتقل شده ودرموقعيتي ديگر تكثير ميشود.
ويروسهاي ماكرو:
شايعترين ويروسهاي كنوني، ويروسهاي ماكرو هستند. اين ويروس، فايلهاي برنامه هاي كاربردي از قبيل Word مايكروسافت يا Excel را كه از زبان ماكرو استفاده ميكنند آلوده مينمايد.اين نوع ويروس در فايل مثل يك ماكرو به نظر ميرسد و در هنگامي كه فايل باز ميشود، ميتواند دستوراتي كه توسط زبان ماكروي برنامه كاربردي قابل فهم است را اجرا كند.
ويروسهاي چند بخشي:
اين ويروسها به طور همزمان خصوصيات ويروسهاي بوت سكتور وفايل رادارند. اين ويروسها ميتوانندازطريق بوت سكتورشروع به فعاليت و در برنامه هاي كاربردي پخش شوند و يا برعكس از برنامه هاي كاربردي شروع به فعاليت و دربوت سكتور گسترش يابند.
چگونگي آلوده شدن داده ها:
تقريبا ويروس برروي هر نوع فايلي ميتواند نوشته شود. بنابراين به هنگام نصب يك نرم- افزار بايد به اين نكته توجه كنيم. گاهي اوقات گونه هاي مختلف ويروسهاي شناخته شده روي نرم افزارهايي كه از طريق كپي غير مجاز تهيه شده اند وجود دارد.

دو راه اصلي انتقال ويروس از طريق اضافه كردن فايلها به سيستم از طريق فلاپي ديسك يا رسانه هاي قابل حمل مانند ديسكهاي(zip) يا از طريق بارگذاري نرم افزار از طريق اينترنت يا تابلو اعلانات خصوصي است.امكان دريافت ويروس از طريق پست الكترونيكي نيز وجود دارد ولي اگر نامه كاملامتني(plain text) باشد، ويروس انتقال پيدا نميكند.

باور عمومي در مورد ويروسها اين است كه سيستم تنها از طريق فايلهاي اجرايي يا فايلهاي برنامه و نه فايلهاي صرفا داده اي آلوده ميشوند. همچنين ممكن است كه فكر كنيم كه آلودگي، تا زمانيكه برنامه ويروسي اجرا نشده، انتشار پيدا نميكند، كه با ظهور ويروسهاي ماكرو اين تصور نيز كمرنگ ميشود. اين ويروسها ميتوانند درون هر سند متعلق به برنامه هاي كاربردي كه از زبان ماكرو استفاده ميكنند، وجود داشته باشند. مانند ويروس  Concept كه از طريق اسناد word مايكروسافت انتشار مي يابد. بدين ترتيب اگركاربر نسخه سالمي از  word مايكروسافت را داشته باشد به سادگي با باز كردن يك سند word آلوده، برنامه خود را آلوده ميكند.

 

لطفا برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

 

6500 تومان – خرید